(วันพ่อ) ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา(คริสตัล) หลี่หยุ่นหมุ่น ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) พีกแทรม 3วัน[บินคาเธ่ย์] 22,900.-

หมวด ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์, ธันวาคม, วันพ่อ (5 ธ.ค.)     Comments Off on (วันพ่อ) ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา(คริสตัล) หลี่หยุ่นหมุ่น ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) พีกแทรม 3วัน[บินคาเธ่ย์] 22,900.-
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

โค้ดทัวร์ PT-99

กำหนดวันเดินทาง :
4 – 6 ธันวาคม 2559

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สะพานชิงหม่า – เจ้าแม่กวนอิม รีพัสเบย์ วิคตอเรียพีก (รถราง 1 เที่ยว) – หมู่บ้านชาวประมง – เลดี้ส์ ไนท์มาร์เก็ต

04.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M
สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
06.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX – 616
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1)
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ฮ่องกง..มีวัดน่าสนใจหลายแห่ง คนฮ่องกงจะนิยมไปวัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญอย่างวันตรุษจีน, วันไหว้พระ จันทร์ ฯลฯ เพื่อขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง, ร่ำรวย, มีความสุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย นำท่านข้ามสะพานชิงหม่า ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลกเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูนเป็นสะพาน 2 ชั้น
ชั้นบนมีเลนสำหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้นล่างสำหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสว นำท่านแวะ สักการะเจ้าแม่กวนอิม (รีพัส เบย์) เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของฮ่องกง สร้างในปี ค.ศ. 1993 ในแต่ละปีจะมีผู้คน จำนวนมากเดินทางมาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม, เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอให้มีลูกที่ ว่ากันว่าถ้าใครมาขอมักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นข้ามสะพานซึ่งเชื่อว่าจะมีอายุยืนยาวไปอีก 3 ปี แต่มีข้อแม้ว่าเมื่อ ข้ามไปแล้วอย่าเดินย้อนกลับทางเดิมให้เดินตรงไปข้างหน้าแล้วค่อยอ้อมสะพานกลับมา นำท่านนั่งรถรางพีกแทรม (1 เที่ยว) ชมทัศนียภาพอันแปลกตาของอ่าววิกตอเรียและเกาลูนอีกมุมมอง พีกแทรมเป็นพาหนะเก่าแก่ที่สุดของ ฮ่องกง เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 ถือว่าเป็นแห่งแรกในเอเชีย เดิมเป็นรถรางที่ใช้พลังงานไอน้ำในการขับ เคลื่อน แต่ในปี ค.ศ.1926 ก็ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้าและเปลี่ยนเป็นการควบคุมด้วยระบบไมโครโพร- เซสเซอร์ ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี ค.ศ.1989 (มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง) พบกับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกแบงค์ออฟไชน่า มีรูปทรง เหมือนดาบแหลมขนาดใหญ่และมีเหลี่ยมมีมุมแหลมอยู่รอบด้าน ส่วนเสาสูงด้านบนคล้ายหนวดของแมลงมีไว้เพื่อสื่อถึง พลังอำนาจและความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาคารหลังนี้, อาคารเอชเอสบีซี ชาวฮ่องกงยังเชื่อว่าอาคารหลังนี้มีฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุดในฮ่องกง เพราะที่ตั้งของอาคารเป็นจุดบรรจบของเส้นมังกรทั้งห้า และการที่ตึกหันหน้าไปทางอ่าว วิกตอเรียโดยไม่มีสิ่งก่อสร้างใดกีดขวาง ก็หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองที่ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง ชั้นบนสุดของ ตึกมีสิ่งก่อสร้างคล้ายปืนใหญ่ เป็นการแก้ฮวงจุ้ยให้กับตึกแบงค์ออฟไชน่าที่มีลักษณะเป็นดาบแหลม ให้ท่านได้ถ่าย ภาพอันสวยงามน่าประทับใจ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงย่านหลี่หยุ่นหมุ่น เป็นหมู่บ้าน เล็กๆ ริมทะเลที่อ่าววิกตอเรียทางตะวันออกของเกาลูนมีชื่อเสียงเรื่องอาหารทะเลสดๆ วัฒนธรรมการกินของชาว ฮ่องกง คือ ถ้าเป็นอาหารทะเลวัตถุดิบที่นำมาปรุงจะต้องยังมีชีวิตอยู่ หรือ “ว่ายน้ำ” เท่านั้น
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3) ลิ้มลอง..เป๋าฮื้อนึ่งซีอิ๊ว, กุ้งมังกรอบเนย, หอยเชลล์นึ่งกระเทียม ปลานึ่งซีอิ๊ว, ปลาหมึกทอดกระเทียม ฯลฯ
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกงเลดี้ส์ ไนท์มาร์เก็ต เป็นจุดหมาย
ที่ต้องไปเยือน สำหรับคนรักแฟชั่นที่โปรดปรานการต่อรอง ท่านจะได้พบสินค้านานาชนิด อาทิ กระเป๋า, ของเล่น,
เครื่องประดับ, เครื่องสำอาง, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคและของแต่งบ้านเล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม PANDA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (4)
นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของการมาเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าจะ เป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็อยากมาสัมผัสโลกแห่งจินตนาการเพราะเต็มไปด้วยตัวการ์ตูนชื่อดังมากมาย พบกับ
Main Street USA : ถนนที่จำลองบ้านเกิดของวอลด์ ดิสนีย์ (Walt Disney) เอาไว้ซึ่งจะมีร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร, จุดถ่ายรูปและกองทัพขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลายที่จะออกมาอวดโฉมให้ได้เห็นกัน
Tomorrowland : โซนเครื่องเล่นหวาดเสียวที่สุดในดินแดนแห่งนี้ : (Buzz Lightyear Astro Blasters) ร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการปกป้องโลกจากมนุษย์ต่างดาวกับกัปตันบัซไลต์เยียร์/ สเปซเมาน์เทน (Space Mountain) รถไฟ เหาะท่องอวกาศที่สร้างความตื่นเต้นแบบสุดๆ (ตีลังกาหลบหลุมอากาศและอุกกาบาต)/ Stitch Encounter ผจญภัย ในดินแดนอวกาศไปกับสัตว์เลี้ยงต่างดาวสติตซ์ ที่มีทั้งความตื่นเต้นและเรื่องราวของชาวฮาวาย/ Orbitron จานบิน อวกาศที่จะพาขึ้นๆ ลงๆ ชวนหวาดเสียว
Adventureland : บ้านเกิดทาร์ซาน พบกับเครื่องเล่นแนวผจญภัยอย่างจังเกิลริเวอร์ครูซ (Jungle River Cruise) ล่องเรือท่องป่าดงดิบรออยู่ยังเป็นจุดชมโชว์อลังการอย่างเฟสติวัลออฟเดอะไลออนคิง (Festival of the Lion King) / Rafts and Tarzan’s Treehouse ล่องแพข้ามแม่น้ำชมบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน
Fantasyland : ดินแดนแห่งจินตนาการที่มีปราสาทเทพนิยายและเครื่องเล่นแบบเบาๆ : Mickey’s Phihar Magic โรงภาพยนตร์ 4 มิติ ที่มีเจ้าเป็ดโดนัลด์ ดั๊กเป็นไกด์พาออกไปผจญภัยในดินแดนเสมือนจริง/ Cinderella Carousel ม้าหมุนแห่งซินเดอเรลลา/ It’s a Small World ล่องเรือชมประเทศต่างๆ พร้อมฟังเพลงขับกล่อม โดยตัว การ์ตูนชื่อดัง ในชุดประจำชาติ/ The Many Adventures of Winner the Pooh นั่งไหน้ำผึ้งผจญภัยไปในป่าขนาด ใหญ่
Toy Story Land : โซนที่ใช้ธีมจากภาพยนตร์การ์ตูนไตรภาคเรื่องทอยสตอรี (Toy Story) ซึ่งแน่นอนว่าคุณจะ ได้พบกับวูดดี้ นายอำเภอคาวบอย, เจสซี่ คาวบอยสาวเจ้าเสน่ห์, สลิงกี้ด็อก หมาจอมป่วน, เร็กซ์ ไดโนเสาร์ขวัญ อ่อน ฯลฯ : Toy Soldier Parachute Drop ร่มชูชีพแบบสูงและหวาด เสียวที่ลอยขึ้นลงชวนเวียนหัว/ Slinky Dog Spin รถรางของเจ้าหมาจอมซนที่มีลำตัวเป็นสปริงยืดหดได้/ RC Racer ขึ้นรถบังคับของแอนดี้ ที่จะพาคุณไปเล่น บนรถไฟเหาะความเร็วสูง
Grizzly Gulch : กริชลีกัลช์ เหมืองแร่ร้างที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาและผืนป่าซึ่งมาพร้อมเครื่องเล่นไฮไลต์ชวนหวาด เสียวอย่างบิ๊กกริชลีกัลช์เมาน์เทนโคสเตอร์ (Big Grizzly Mountain Coaster) ขบวนรถรางสายสั้นๆ ที่จะพาเข้าไป ผจญภัยในหุบเขาเหมืองแร่
(อาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม)
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม PANDA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 วัดเชอกุง – ถนนนาธาน – กระเช้านองปิง (คริสตัล) – วัดโป่หลิน ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (5) ลิ้มลองฮะเก๋า, ซาลาเปา, ขนมจีบ ฯลฯ ติ่มซำสไตล์ฮ่องกงแท้ๆ
นำท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสียงทั้งด้าน การรบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมาราวปี ค.ศ. 1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมและนำรูปปั้นท่านนายพลที่มีความสูงถึง 10 ม. เข้าไปตั้งไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะ ช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนำพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตาม ความเชื่อของชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ นำท่านชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญ ซินแสชื่อดังจัดวางตำแหน่งของเครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจำลอง เลียนแบบมาจากแชกงเหมี่ยว กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา จากนั้นนำท่านแวะชม สินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย อิสระช้อปปิ้งย่านฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยน เทอร์มินอล จุดนัดพบของขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่งเข้าด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่าและร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์ทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศรวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS Galleria ห้างฯ ปลอดภาษีที่ยกขบวนแบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Dior, Fendi, Hermes, Coach, Louis Vuitton, Gucci ฯลฯ มาให้ท่าน ได้เลือกช้อปอย่างจุใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) ลิ้มลอง..ห่านย่าง..สไตล์ฮ่องกง(ต้นตำรับ)
บ่าย นำท่านนั่งกระเช้านองปิง(คริสตัล) พบกับทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ทั้งอ่าวตุงชุงและสนามบิน นานาชาติ ฮ่องกง พบกับหมู่บ้านนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆ แทรกตัวด้วย ร้านน้ำชา, ร้านอาหาร, ร้านขายของที่ระลึก, หอพุทธประวัติ เป็นต้น วัดโป่หลิน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิม เป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้งมี การสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีพระภิกษุเดินทางมาจำวัดกันเป็นจำนวนมาก ให้ท่านนมัสการพระ
โพธิสัตว์กวนอิม, พระมัญชุศรีโพธิสัตว์และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ สักการะพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (สูง 34 เมตร) ซึ่งสร้างจากทองสัมฤทธิ์ 202 แผ่น (หนัก 250 ตัน) ในปี ค.ศ. 1990 ก่อนแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1993 แม้ การขึ้นไปนมัสการองค์พระจะต้องฝ่าด่านบันได 268 ขั้น เมื่อขึ้นไปด้านบนท่านจะได้พบกับวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา พร้อมชมประติมากรรมเหล่านางฟ้าที่กำลังถวายเครื่องบูชาเบื้องหน้าพระพักตรแล้ว ยังได้นมัสการพระบรม สารีริกธาตุและพระพุทธรูปหยกขาวจากศรีลังกาที่ตั้งอยู่ภายในห้องใต้ฐานพระ จากนั้นอิสระช้อปปิ้งซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต แหล่ง ช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกงเต็มไปด้วยร้าน แบรนด์ชั้นนำกว่า 80 ร้านค้า เช่น Esprit Outlet, Guess Outlet, Mango Outlet, Coach Factory, Crocs Outlet, Adidas Factory Outlet, K-Swiss Outlet, New Balance Outlet, Nike Factory Outlet, Puma Outlet ฯลฯ ที่พร้อมนำสินค้ามาลดราคา 30 – 70% กันตลอดทั้งปี นอกจาก นี้ยังสามารถฝากท้องได้ที่ศูนย์อาหารนานาชาติบริเวณชั้น 2
* หากกระเช้านองปิง 360 ปิดปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นำคณะขึ้นไหว้พระโดยใช้รถแทน *
(อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปปิ้ง)
17.30 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
20.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX – 703
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (7)
21.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ : Dad 1

 

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา(ครัสตัล) – หลีหยุ่นหมุ่น

ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) – พีกแทรม

3 วัน / 2 คืน (CX)

4 – 6 ธันวาคม  2559

 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 22,900   บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(มีเตียงเสริม)

21,900   บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่มีเตียงเสริม)
20,900   บาท
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม ท่านละ 3,500   บาท

โค้ดทัวร์ PT-99

ทัวร์ฮ่องกง ด้านล่างเลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเทศกาล
ทัวร์ฮ่องกง ม.ค. ปีใหม่
ทัวร์ฮ่องกง ก.พ. วันเด็ก
ทัวร์ฮ่องกง มี.ค. วันวาเลนไทน์
ทัวร์ฮ่องกง เม.ย. วันตรุษจีน
ทัวร์ฮ่องกง พ.ค. วันมาฆะ
ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย. วันจักรี
ทัวร์ฮ่องกง ก.ค. วันสงกรานต์
ทัวร์ฮ่องกง ส.ค. วันแรงงาน
ทัวร์ฮ่องกง ก.ย. วันฉัตรมงคล
ทัวร์ฮ่องกง ต.ค. วันพืชมงคล
ทัวร์ฮ่องกง พ.ย. วันวิสาขบูชา
ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. วันอาสาฬ
ฮ่องกงลดทั้งเกาะ วันเข้าพรรษา
วันคริสต์มาส วันออกพรรษา
วันรัฐธรรมนูญ วันปิยะ
วันแม่ วันพ่อ

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่แท็ก คำค้นหา

หมวด ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์, ธันวาคม, วันพ่อ (5 ธ.ค.)     Comments Off on (วันพ่อ) ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา(คริสตัล) หลี่หยุ่นหมุ่น ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) พีกแทรม 3วัน[บินคาเธ่ย์] 22,900.-

จองที่พักทั่วโลก

[X] close
[X] close