(มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5วัดดัง 3วัน2คืน[บิน SriLankan] 13,900.-

หมวด 1. มกราคม, 2. กุมภาพันธ์, 3. มีนาคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์     Comments Off on (มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5วัดดัง 3วัน2คืน[บิน SriLankan] 13,900.-
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

โค้ดทัวร์ BI-91

วันแรก กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – – Mongkok Ladies Market – Avenue of Star (- /-/-)

10.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ SriLankan Airline โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
13.15น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน UL 890** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์เครื่องแอร์บัส A330 มีจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ที่นั่ง 2-4-2
16.55 น. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kokหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้ท่านออก “ Exit B”
จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่งMongkok Ladies Market (อิสระอาหารเย็น)นำท่านชมAvenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวูดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ,เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชลโหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์(ปิดปรับปรุงวันที่ 8 ต.ค. 2558 และเปิดเป็น Garden of Stars” and “Starry Gallery”)
นำเข้าสู่ที่พัก Newton Place Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง วัดแชกงหมิว-กระเช้านองปิง-City Gate Outlets (เลือก option : Disneyland) (B/L/-)

เช้า บริการอาหารเช้าติ่มซำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหันนั่นเอง นมัสการเทพเจ้าแชกงเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร อิสระให้ท่านนมัสการพระใหญ่วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่าพระใหญ่ลันเตา
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น อิสระทุกท่านที่City Gate Outletแหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้าง OUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา ห่างจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพียง 10 นาที ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดินตงชงมีเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนำมากมายให้เลือกช้อปรวมทั้งเครื่องประดับ เสื้อผ้าเด็ก รองเท้ากีฬา และของตกแต่งบ้าน สินค้าลดพิเศษ รวมทั้งบริเวณ ชั้น 1 ยังเป็น Fast Food ชื่อดังอย่าง Mc Donald’s ,KFC และอื่นๆอีกมากมาย ชั้นใต้ดินยังมี Supermarket มีรายการให้เลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นอาหาร ขนม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ และ สินค้าอีกมากมาย Citygate Outlets Mallมีร้านอาหารนานาชาติมากมายให้เลือกรับประทานมากถึง 17 ร้านค้ารวมทั้งอาหารไทยรสเลิศ ชั้นบนสุดของห้างยังมีร้านกาแฟสุดเก๋ให้นั่งจิบนั่งพักให้หายเหนื่อย (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
** ในกรณีเพิ่ม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เพิ่มท่านละ 2,000 บาท **
นำเข้าสู่ที่พัก Newton Place Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม รีพลัสเบย์-วิคตอเรียพีค-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ (B/L/-)

เช้า บริการอาหารเช้าติ่มซำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ยอดเขาVICTORIA PEAKหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงามของตึกต่างๆ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของเกาะฮ่องกงและฝั่งเกาลูนซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าและอาคารต่างๆที่สร้างตามหลักฮวงจุ้ย นำท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด ให้ท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่ กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปีนำท่านนมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจนำท่านสู่วัดชิหลิน เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและพระโพธิสัตว์ ที่แห่งนี้ได้ สร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ภายในมีสระบัวอันงดงาม จากนั้น นำท่านเยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! อาหารทะเล Lei Yue Mun
จากนั้น นำท่านสู่ถนนนาธานให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง,เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า ,กล้องถ่ายรูปฯลฯและสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมีSHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อOCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
จนได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเช็คลัปก๊อก นำทุกท่านเช็คอิน
18.05 น. เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินSriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL 891
20.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ตารางวันเดินทางราคา ฮ่องกง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3 วัน 2 คืน บิน UL
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
7 ..60 9 ..60 20 13,900 13,900 12,900 4,500
14 ..60 16 ..60 20 13,900 13,900 12,900 4,500
21 ..60 23 ..60 20 14,900 14,900 13,900 4,500
11 ..60 13 ..60 BUS 1 15,900 15,900 14,900 5,000
11 ..60 13 ..60 BUS 2 19,900 19,900 18,900 5,000
18 ..60 20 ..60 20 14,900 14,900 13,900 4,500
25 ..60 27 ..60 20 14,900 14,900 13,900 4,500
4 มี..60 6 มี..60 20 14,900 14,900 13,900 4,500
11 มี..60 13 มี..60 20 14,900 14,900 13,900 4,500
18 มี..60 20 มี..60 20 13,900 13,900 12,900 4,500
25 มี..60 27 มี..60 20 13,900 13,900 12,900 4,500
01 เม.ย.60 03 เม.ย. 60 20 14,900 14,900 13,900 5,000
08 เม.ย.60 10 เม.ย. 60 20 15,900 15,900 14,900 5,500
13 เม.ย. 60 15 เม.ย. 60 20 17,900 17,900 16,900 5,500
15 เม.ย. 60 17 เม.ย. 60 20 17,900 17,900 16,900 5,500
22 เม.ย.60 24 เม.ย. 60 20 14,900 14,900 13,900 5,000
29 เม.ย.60 01 พ.ค. 60 20 17,900 17,900 16,900 5,500
6 พ.ค. 60 8 พ.ค. 60 20 13,900 13,900 12,900 4,500
13 พ.ค. 60 15 พ.ค. 60 20 13,900 13,900 12,900 4,500
20 พ.ค. 60 22 พ.ค. 60 20 13,900 13,900 12,900 4,500
27 พ.ค. 60 29 พ.ค. 60 20 13,900 13,900 12,900 4,500
3 มิ.ย. 60 5 มิ.ย. 60 20 14,900 14,900 13,900 4,500
10 มิ.ย. 60 12 มิ.ย. 60 20 14,900 14,900 13,900 4,500
17 มิ.ย. 60 19 มิ.ย. 60 20 14,900 14,900 13,900 4,500
24 มิ.ย. 60 26 มิ.ย. 60 20 14,900 14,900 13,900 4,500

โค้ดทัวร์ BI-91

ทัวร์ฮ่องกง ด้านล่างเลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเทศกาล
ทัวร์ฮ่องกง ม.ค. ปีใหม่
ทัวร์ฮ่องกง ก.พ. วันเด็ก
ทัวร์ฮ่องกง มี.ค. วันวาเลนไทน์
ทัวร์ฮ่องกง เม.ย. วันตรุษจีน
ทัวร์ฮ่องกง พ.ค. วันมาฆะ
ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย. วันจักรี
ทัวร์ฮ่องกง ก.ค. วันสงกรานต์
ทัวร์ฮ่องกง ส.ค. วันแรงงาน
ทัวร์ฮ่องกง ก.ย. วันฉัตรมงคล
ทัวร์ฮ่องกง ต.ค. วันพืชมงคล
ทัวร์ฮ่องกง พ.ย. วันวิสาขบูชา
ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. วันอาสาฬ
ฮ่องกงลดทั้งเกาะ วันเข้าพรรษา
วันคริสต์มาส วันออกพรรษา
วันรัฐธรรมนูญ วันปิยะ
วันแม่ วันพ่อ

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่แท็ก คำค้นหา

หมวด 1. มกราคม, 2. กุมภาพันธ์, 3. มีนาคม, ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์     Comments Off on (มี.ค.-มิ.ย.) ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5วัดดัง 3วัน2คืน[บิน SriLankan] 13,900.-

จองที่พักทั่วโลก

[X] close
[X] close