(พ.ย.-ธ.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ล่องเรือ มาดามทุสโซ 3วัน[บิน Emirate Airline] 16,900.-

หมวด ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์, ธันวาคม, พฤศจิกายน, วันพ่อ (5 ธ.ค.), วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.)     Comments Off on (พ.ย.-ธ.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ล่องเรือ มาดามทุสโซ 3วัน[บิน Emirate Airline] 16,900.-
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

โค้ดทัวร์ GT-86

แจกฟรี SIM ฮ่องกง สำหรับผู้ใหญ่ท่านละ 1 อัน (สำหรับลูกค้าที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป)
เครื่องบินแอร์บัส A380 มีจอขนาดใหญ่ทุกที่นั่ง
 พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่โรงเเรม 1 มื้อ
พัก PANDA HOTEL 4 ดาว
ล่องเรือสำเภา Aqualuna ชมวิวรอบอ่าววิคตอเรีย
สัมผัสกับหุ่นขี้ผึ้งเหมือนจริงของเหล่าดาราและบุคคลดังๆทั่วโลกเหมือนกับว่าเราเป็นดาราเสียเอง..!!ที่พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ ฮ่องกง
 ชมบรรยากาศยอดเขาวิคตอเรีย
 ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดที่ขึ้นชื่อของชาวฮ่องกง
ลิ้มลองติ่มซำต้นตำหรับแสนอร่อย ห่านย่างฮ่องกง อาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง หลากหลายเมนู
อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ฯ ที่ถนนนาธาน แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ของฮ่องกง
ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2559 เปลี่ยนเวลาบินเป็น BKK-HKG : 13.45-17.30 // HKG-BKK : 21.15-23.15

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 04-06,05-07,12-14,17-19,26-28 พ.ย. 2559 ราคา 16,900 บาท
วันที่ 01-03,02-04,04-06,08-10,09-11,11-13 ธ.ค.2559 ราคา 16,900 บาท
วันที่ 03-05(วันพ่อ) ,10-12 ธ.ค. 2559 (วันรัฐธรรมนูญ) ราคา 19,900 บาท

1. กรุงเทพฯ-ฮ่องกง
2. ฮ่องกง –วัดหวังต้าเซียน –วัดแชกงหมิว-ล่องเรืออควาลูน่า-ยอดเขาวิคตอเรียพีค-พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่
3. ฮ่องกง –อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน– กรุงเทพ

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

10.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirate Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
13.45 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK384
17.30 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย ผ่านสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์ ที่มีความยาวมากกว่า 2.2 กิโลเมตร ซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลก นอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
เข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง Panda Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง ฮ่องกง –วัดหวังต้าเซียน –วัดแชกงหมิว-ล่องเรือสำเภาAqualuna-ยอดเขาวิคตอเรียพีค-พิพิธภัณฑ์มาดามทุสโซ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ
จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้กับWong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นำธูป และของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม..จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatin วัดแชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสำคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทำวีระประวัติไว้ ทำให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสำเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนำโชคที่ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้หมุนเวียนชีวิตของเราและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้าหากคนที่ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือว่าเป็นการช่วยหมุนปัดเป่าเอาสิ่งร้ายและไม่ดีออกไปให้หมด ในองค์กังหันนำโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวและนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน …จากนั้นนำทุกท่านล่องเรือสำเภาAqualuna ชมบรรยากาศอ่าววิคตอเรียทั้ง 2 ฝั่ง เกาลูน และ ฮ่องกง ลองขึ้นเรือสำราญเพื่อล่องชมวิวของเมือง และชมธรรมชาติของอ่าว ท่านสามารถเลือกชมวิวตามอัธยาศัยตลอดระยะเวลาเดินทาง 30-45นาทีโดยประมาณ อิ่มเอ็มกับความสวยงามาววิคตอเรียคือหัวใจของฮ่องกงอย่างไม่ต้องสงสัย และเพื่อสัมผัสให้ถึงแก่นแท้จริงๆด้วยทุกๆกิจกรรมตั้งแต่การเที่ยวแวะชมสถานที่ต่างๆ สามารถบรรจุได้ ประมาณ 80 ที่นั่ง เป็นเรือ 2 ชั้น แบ่งเป็น 2โซน ด้านบนเป็น Open Air ด้านล่าง เป็นบาร์เล็กๆติดแอร์ (มีเครื่องดื่มจำหน่าย อาทิ เบียร์,คอคเทล,น้ำอัดลม,ของทานเล่น)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
..จากนั้นนำชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !! และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย.. จากนั้น วิคตอเรียพีค (Victoria Peak) หรือ The Peak ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง และเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุด และสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศสดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ชมไฟตึกสูงในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ในเกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มีอาคาร Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้น มีห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขายของฝาก ร้านขายของ Brand name เป็นแหล่งชอปปิ้งที่สูงที่สุดในฮ่องกงจากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งมาดามทุสโซ่ (Madame Tussauds) (รวมค่าเข้าแล้ว) เป็นอีกสถานที่หนึ่งงที่อยู่ในอาคารของ Peak Tower มีหุ่นขี้ผึ้งที่เสมือนจริงของเหล่าดารานักแสดงและบุลคลผู้มีชื่อเสียงมากกว่า 100 คน ให้ทุกคนได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดเหมือนว่าคุณเป็นดาราเสียเอง สนุกกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่นี้สามารถเข้าชมหุ่นได้อย่างใกล้ชิด ที่นี่แบ่งเป็น 11 โซนสำคัญ ได้แก่ เสน่ห์แห่งฮ่องกง(เช่น..ลิวเตอหัว), บุคคลในราชวงศ์, ผู้นำและวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ (เช่น..ประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า), โทรทัศน์, เวิลด์ พรีเมียร์, ศิลปะกังฟู (เช่น.. เฉินหลง), กระแสวัฒนธรรมเกาหลี(เช่น..นักแสดงในซีรี่ย์สเกาหลีสุดฮอตและนักร้องเคป๊อบ), แชมเปี้ยนในตำนาน, ประวัติศาสตร์เสมือนจริง, สุดยอดคนดนตรี (เช่น.. เลดี้กาก้า) และดินแดนแห่งแฟนตาซี(เช่น..เหล่าซุปเปอร์ฮีโร่และตัวละครในจินตนาการ)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก ฮ่องกง Panda Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันสาม ฮ่องกง –อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มวัน– กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ที่พัก

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry, Cartier, Chane , Coach, Dior, Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ // ตลาดเลดี้มาร์เก็ต ซึ่งเป็นตลาดกลางแจ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของฮ่องกง มีสินค้ามากมายให้ได้เลือกช้อป ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอาง ของเล่น ฯลฯ มีสินค้ามากกว่า 100 กว่าร้าน และของกิน ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของที่นี่
*** อิสระรับประทานอาหารกลางวัน -เย็นตามมอัธยาศัย ***
สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.15 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน Emirate Airline เที่ยวบินที่ EK385
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่  04-06,05-07,12-14,17-19,26-28  พ.ย. 2559 16,900 16,900 16,900 4,500
วันที่  01-03,02-04,04-06,08-10,09-11,11-13 ธ.ค.2559 16,900 16,900 16,900 4,500
วันที่  03-05(วันพ่อ) ,10-12 ธ.ค. 2559 (วันรัฐธรรมนูญ) 19,900 19,900 19,900 5,000

โค้ดทัวร์ GT-86

ทัวร์ฮ่องกง ด้านล่างเลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเทศกาล
ทัวร์ฮ่องกง ม.ค. ปีใหม่
ทัวร์ฮ่องกง ก.พ. วันเด็ก
ทัวร์ฮ่องกง มี.ค. วันวาเลนไทน์
ทัวร์ฮ่องกง เม.ย. วันตรุษจีน
ทัวร์ฮ่องกง พ.ค. วันมาฆะ
ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย. วันจักรี
ทัวร์ฮ่องกง ก.ค. วันสงกรานต์
ทัวร์ฮ่องกง ส.ค. วันแรงงาน
ทัวร์ฮ่องกง ก.ย. วันฉัตรมงคล
ทัวร์ฮ่องกง ต.ค. วันพืชมงคล
ทัวร์ฮ่องกง พ.ย. วันวิสาขบูชา
ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. วันอาสาฬ
ฮ่องกงลดทั้งเกาะ วันเข้าพรรษา
วันคริสต์มาส วันออกพรรษา
วันรัฐธรรมนูญ วันปิยะ
วันแม่ วันพ่อ

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่แท็ก คำค้นหา

หมวด ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าไฮไลท์, ธันวาคม, พฤศจิกายน, วันพ่อ (5 ธ.ค.), วันรัฐธรรมนูญ (10 ธ.ค.)     Comments Off on (พ.ย.-ธ.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ล่องเรือ มาดามทุสโซ 3วัน[บิน Emirate Airline] 16,900.-

จองที่พักทั่วโลก

[X] close
[X] close