(มิ.ย.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน) ไหว้พระ 3วัน2คืน17,900.-

โค้ดทัวร์ GO-21

กำหนดวันเดินทาง :
4 – 6, 11 – 13, 18 – 20, 25 – 27 มิ.ย. 59 / 2 – 4, 9 – 11, 15 – 17, 23 – 25 ก.ค. 59 /
30 ก.ค. – 1 ส.ค. 59 / 6 – 8, 20 – 22, 27 – 29 ส.ค. 59 / 3 – 5, 10 – 12, 17 – 19, 24 – 26 ก.ย. 59

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – สะพานชิงหม่า – ถนนนาธาน – Symphony of Light

06.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K
สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX – 768
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1)
12.10 น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
ฮ่องกง..มีวัดที่น่าสนใจหลายแห่ง เมื่อต้องการอธิฐานขอพรคนฮ่องกงจะนิยมไปวัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญอย่าง วันตรุษจีน, วันไหว้พระจันทร์ หรือวันคล้ายวันเกิดของเทพองค์ต่างๆ เพื่อขอพรให้มีสุขภาพแข็งแรง, ร่ำรวย, มีความ สุขกายสุขใจหรือกิจการเจริญรุ่งเรือง นำท่าน ข้ามสะพานชิงหม่า เป็นสะพานที่ยาวเป็นอันดับ 9 ของโลก ก่อนเปิดใช้ ในปี ค.ศ.1997 เพื่อเชื่อมระหว่างเกาะลันเตากับฝั่งเกาลูน เป็นสะพาน 2 ชั้น ชั้นบนมีเลนสำหรับรถวิ่ง 6 เลน และชั้น ล่างสำหรับรถไฟ 2 เลน ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสว ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านฮาร์เบอร์ พลาซ่า, โอเชี่ยนเทอร์ มินอล จุดนัดพบของขาช้อปที่รวมห้างฯ ขนาดใหญ่ 2 แห่งเข้าด้วยกัน (ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนพลาซ่า และร้านค้าของทางห้างฯ) โดยเน้นขายสินค้าจากแบรนด์ดังระดับโลกและแบรนด์ทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมแล้วกว่า 700 ร้านค้า พบกับ DFS Galleria ห้างฯ ปลอดภาษีที่ยกขบวนแบรนด์หรูจากทั่วโลก เช่น Dior, Gucci, Burburry, Carlier, BVLGARI, Chanel, Fendi, Chloe, Hermes, Coach, Louis Vuitton ฯลฯ มาให้ท่านได้เลือกช้อป อย่างจุใจ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
ในเวลา 20.00 น. ชม A Symphony of Lights Multi Media Show โชว์เด็ดที่ห้ามพลาดเมื่อมาเยือนฮ่องกง ซึ่งใช้ตึก สูงกว่า 30 ตึกริมอ่าววิกตอเรีย (ทั้งฝั่งฮ่องกงและเกาลูน) ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงสีเสียงสุดตระการตาตอบโต้กัน ตามจังหวะเสียงเพลง รับรองว่าท่านจะต้องตื่นเต้นและประทับใจไปอีกนานแสนนาน (เป็นโชว์ที่ได้รับการบันทึกลง ในกินเนสส์บุ๊ก)
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม PANDA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ) (3)
นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กก็อยากมาสัมผัสโลกแห่งจินตนาการ เพราะเต็มไป ด้วยตัวการ์ตูนชื่อดังมากมาย พบกับ
Main Street USA : ถนนที่จำลองบ้านเกิดของวอลด์ ดิสนีย์ (Walt Disney) เอาไว้ซึ่งจะมีร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร, จุดถ่ายรูปและกองทัพขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลายที่จะออกมาอวดโฉมให้ได้เห็นกัน
Tomorrowland : ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องโลกจากมนุษย์ต่างดาวกับกัปตันบัซไลต์เยียร์/ สเปซเมาน์เทน
(Space Mountain) รถไฟเหาะท่องอวกาศที่สร้างความตื่นเต้นแบบสุดๆ (ตีลังกาหลบหลุมอากาศและอุกกาบาต)/ Stitch Encounter ผจญภัยในดินแดนอวกาศไปกับสัตว์เลี้ยงต่างดาวสติตซ์ ที่มีทั้งความตื่นเต้นและเรื่องราวของชาว ฮาวาย/ Orbitron จานบินอวกาศที่จะพาขึ้นๆ ลงๆ ชวนหวาดเสียว
Adventureland : บ้านเกิดทาร์ซาน พบกับจังเกิลริเวอร์ครูซ (Jungle River Cruise) ล่องเรือท่องป่าดงดิบรออยู่ ยังเป็นจุดชมโชว์อลังการอย่างเฟสติวัลออฟเดอะไลออนคิง (Festival of the Lion King)/ Rafts and Tarzan’s Tree house ล่องแพข้ามแม่น้ำชมบ้านต้นไม้ของทาร์ซาน
Fantasyland : ดินแดนแห่งจินตนาการที่มีปราสาทเทพนิยาย: Mickey’s Phihar Magic โรงภาพยนตร์ 4 มิติ ที่มี เจ้าเป็ดโดนัลด์ ดั๊กเป็นไกด์พาออกไปผจญภัยในดินแดนเสมือนจริง/ It’s a Small World ล่องเรือชมประเทศต่างๆ พร้อมฟังเพลงขับกล่อมโดยตัวการ์ตูนชื่อดังในชุดประจำชาติ/ The Many Adventures of Winner the Pooh นั่งไห
น้ำผึ้งผจญภัยไปในป่าขนาดใหญ่/ Disney in the Star Fireworks พบกับพลุอันสวยงามที่ปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
Toy Story Land: พบกับวูดดี้ นายอำเภอคาวบอย, เจสซี่ คาวบอยสาวเจ้าเสน่ห์, สลิงกี้ด็อก หมาจอมป่วน, เร็กซ์ ไดโนเสาร์ขวัญอ่อน ฯลฯ : Toy Soldier Parachute Drop ร่มชูชีพแบบสูงและหวาดเสียวที่ลอยขึ้นลงชวนเวียนหัว/ RC Racer ขึ้นรถบังคับของแอนดี้ที่จะพาคุณไปเล่นบนรถไฟเหาะความเร็วสูง
Grizzly Gulch : กริชลีกัลช์ เหมืองแร่ร้างที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาและผืนป่าซึ่งมาพร้อมเครื่องเล่นไฮไลต์ชวนหวาด เสียวอย่างบิ๊กกริชลีกัลช์เมาน์เทนโคสเตอร์ (Big Grizzly Mountain Coaster) ขบวนรถรางสายสั้นๆ ที่จะพาเข้าไป ผจญภัยในหุบเขาเหมืองแร่
(อาหารกลางวันและเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปปิ้ง)

กรณี ซื้อ กระเช้านองปิง (พระใหญ่) เพิ่ม ผู้ใหญ่และ เด็ก ท่านละ 1,800 บาท
(ขาไปลงจากกระเช้า นำท่านนั่งรถไฟเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ ขากลับ รถโค้ชปรับอากาศ กรณีเดินทางน้อยกว่า 5 ท่านนำท่านนั่งรถแท็กซี่)
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม PANDA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง วัดเชอกุง – เจ้าแม่กวนอิม ยืมเงิน – วัดชิหลิน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ) (4)
นำท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง วัดแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเชอคุง แม่ทัพแห่งราชวงศ์ซ่งผู้มีชื่อเสียงทั้งด้านการ รบ, ผดุงคุณธรรมและช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปได้ โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ 300 ปีก่อน ต่อมา ราวปี ค.ศ. 1993 จึงได้สร้างวัดแห่งใหม่ขึ้นมาทดแทนของเดิมและนำรูปปั้นท่านนายพลที่มีความสูงถึง 10 เมตร เข้า ไปตั้งไว้ในอารามด้านในพร้อมด้วยรูปปั้น 8 เซียนแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งอยู่บริเวณทางเดินด้านนอกซ้าย-ขวา ทุกวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีน ชาวฮ่องกงจะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันลมนี้จะช่วย พัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัวนำพาแต่ความโชคดีเข้ามา ให้ท่านได้หมุนกังหันทองแดงตามความ เชื่อของชาวฮ่องกงโดยหมุน 3 รอบ นำท่านชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่รับรองโดยรัฐบาลฮ่องกง ได้เชิญซินแสชื่อ ดังจัดวางตำแหน่งของเครื่องประดับแต่ละเม็ดให้เข้ากับกังหันซึ่งเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ย โดยจำลองเลียนแบบ มาจากแชกงเหมี่ยว กังหันใหญ่ 4 ใบพัดที่ชาวฮ่องกงให้ความเลื่อมใสศรัทธา นำท่านสักการะศาลเจ้าแม่กวนอิมยืม เงิน องค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีอายุกว่า 700 ปี ซึ่งเป็นศาลดั้งเดิมของเมืองฮ่องกง ทุกๆปี คนฮ่องกงจะมาทำพิธีการยืม เงินเจ้าแม่ไปบูชาเพื่อความเจริญรุ่งเรือง แล้วในช่วงสิ้นปีก็จะนำมาคืนเจ้าแม่ จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่นของ ฮ่องกง ณ ร้านหยก ให้ท่านได้เลือก ชมตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สำนักนางชี (Chi Lin Nunnery) ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกแห่งนี้ สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2000 โดยออกแบบตามสถาปัตยกรรมในยุคราชวงศ์ถังของจีนและไม่ใช้ตะปูใน การยึดสักตัว (ใช้สลักยึด) อารามแต่ละหลังจะมีองค์พระโพธิสัตว์ให้ผู้คนได้กราบไหว้ “พระศรีอาริยเมตไตรยหรือพระ ศรีอาริย์” ที่เชื่อกันว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัป, “พระไภษัชยคุรุ” ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ หรือปางของพระโพธิสัตว์ ที่คนไทยนำมาทำกระกริ่ง, “เจ้าแม่กวนอิม” พระโพธิสัตว์แห่งเมตตา และ “พระศากยมุนี หรือพระสมณโคดม” พระพุทธเจ้าที่คนไทยเคารพบูชา
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
17.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX – 765
(บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (6)
19.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตราค่าบริการ : Fun 7

 

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) – ไหว้พระ

 

3 วัน / 2 คืน (HX)

4 – 6, 11 – 13, 18 – 20, 25 – 27 มิ.ย. 59

2 – 4, 9 – 11, 15 – 17 ก.ค. 59

23 – 25 ก.ค. 59, 30 ก.ค. – 1 ส.ค. 59

6 – 8, 20 – 22, 27 – 29 ส.ค. 59

3 – 5, 10 – 12, 17 – 19, 24 – 26 ก.ย. 59

 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 17,900  บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(มีเตียงเสริม)

16,900  บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่มีเตียงเสริม)

15,900  บาท
พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม ท่านละ 3,000  บาท

โค้ดทัวร์ GO-21

ทัวร์ฮ่องกง ด้านล่างเลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเทศกาล
ทัวร์ฮ่องกง ม.ค. ปีใหม่
ทัวร์ฮ่องกง ก.พ. วันเด็ก
ทัวร์ฮ่องกง มี.ค. วันวาเลนไทน์
ทัวร์ฮ่องกง เม.ย. วันตรุษจีน
ทัวร์ฮ่องกง พ.ค. วันมาฆะ
ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย. วันจักรี
ทัวร์ฮ่องกง ก.ค. วันสงกรานต์
ทัวร์ฮ่องกง ส.ค. วันแรงงาน
ทัวร์ฮ่องกง ก.ย. วันฉัตรมงคล
ทัวร์ฮ่องกง ต.ค. วันพืชมงคล
ทัวร์ฮ่องกง พ.ย. วันวิสาขบูชา
ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. วันอาสาฬ
ฮ่องกงลดทั้งเกาะ วันเข้าพรรษา
วันคริสต์มาส วันออกพรรษา
วันรัฐธรรมนูญ วันปิยะ
วันแม่ วันพ่อ

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก

[X] close
[X] close