(บิน EK) แพคเกจทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน 21,300.-

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...


ฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

โค้ดทัวร์ : HKG-2

โค้ดแพคเกจ : HKG-2

01 ก.ค. – 31  ส.ค. 2012 (เสาร์ อาทิตย์ เพิ่มท่านละ 1000 บาท/คืน)  21,300.-

วันแรก เริ่มต้นการเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ ฮ่องกง

10.30 น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยตนเองพร้อมโหลดสัมภาระเตรียมตัวเราเดินทางไปยังฮ่องกง

13.45 น. เครื่องออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 384 ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 55 นาที

17.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ ฮ่องกง มีเจ้าหน้าที่มาคอยต้อนรับท่านเพื่อไปยังโรงแรมที่ท่านเลือกมิร่า โฮเทล ระดับ 4 ดาว

เช็คอินที่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย ออกมาเดินช้อปปิ้ง หาของอร่อย ๆ รับประทาน จบทริปวันแรก

วันที่สองของการเดินทาง วัดหวังต้าเซียน – นั่งกระเช้านองปิง – ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

เช้า
รถมารอรับท่านที่โรงแรมที่ท่านเลือกพัก เพื่อพาท่านไปนมัสการขอพรที่วัดหวังต้าเซียน  ซึ่งตามความเชื่อของคนฮ่องกง การได้ขอพรกับเทพเจ้าว่องไท่ซินแล้วจะได้สมปรารถนาทุกประการ วัดแห่งนี้เป็นวัดจีนโบราณ และสถานที่ยังสวยงามให้บรรยากาศของความเก่าแก่ขรึมขลัง จากนั้นพาท่านเดินทางไปนั่งกระเช้าแก้วเพื่อขึ้นไปนมัสการพระใหญ่ที่วัดโป่หลิน ชมวิวของเกาะฮ่องกงแบบ 360 องศา

* รับประทานอาหารตามอัธยาศัย*

บ่าย
พาท่านเดินทางไปสนุกแบบเต็มอิ่มที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์สวนสนุกที่คุณไม่ควรพลาดที่นี่จะมีเครื่องเล่นมากมาก ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถือว่าเป็นสวนสนุกระดับโลก ที่นี่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลายของวอลดิสนีย์ ฮ่องกงดิสนีย์แบ่งโชว์ออกเป็น 4 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ ดินแดนที่ 1 Main Street USA ดินแดนที่ 2 Adventure Land ดินแดนที่ 3  Fantasy Land และ ดินแดนที่ 4 Tomorrow Land  สำหรับท่านใดที่หิว ที่นี่ก็มีร้านอาหารมากถึง 8 แห่ง แบ่งเป็นแนวบริการตัวเอง 5 ร้าน และแนวนั่งทานโดยมีบริกรให้บริการอีก 3 ร้าน ให้ได้เลือกทานกัน ที่นี่เปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00 – 20.00 น.

* รับประทานอาหารตามอัธยาศัย*

เย็น
รถนำท่านส่งที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง อิสระตามอัธยาศัยยามเย็นท่านอาจจะไปชมการแสดงเสียงสีเสียงที่เอเวอร์นิวอ อฟสตาร์ หรือจะเดินช้อปปิ้งก็สุดแล้วแต่ความสะดวก มิร่า โฮเทล ระดับ 4 ดาว


วันที่สาม ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือจะจองออฟชันนอลทัวร์เพิ่มเติม

21.15 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385

23.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการนี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ (EK) – ชั้นประหยัด B Class
2. ที่พัก 2 คืน ระดับ มิร่า โฮเทล ระดับ 5 ดาว
5. รถรับส่งสนามบิน โรงแรม สนามบิน Seat In Coach จอยกับนักท่องเที่ยวท่านอื่น ๆ ที่เดินทางพร้อมกัน
6. โปรแกรมเที่ยวตามรายการ

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่น ๆ

หมายเหตุ
• ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงขึ้นอยู่กับภาษีน้ำมันและค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงตามวันเวลาที่จะเดินทางควรเช็คเพิ่มเติม
• ราคาห้องพักข้างต้นเป็นเรทราคาต่ำสุดของแต่ละโรงแรม
• ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดยาว, เสาร์ อาทิตย์ ได้

ราคาโปรดโทรสอบถามตามวันเวลาที่ท่านต้องการเดินทาง ราคามีการเปลี่ยนแปลงทุกวันตาม ราคาตั๋วเครื่องบินและห้องพัก ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของราคาควรโทรปรึกษาเรา

โค้ดทัวร์ : HKG-2

แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก[X] close
[X] close
[X] close