(บิน EK) แพคเกจทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง 3วัน2คืน 19,800.-

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...


ฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

โค้ดแพคเกจ : HKG-3

01 ก.ค. – 31  ส.ค. 2012 (เสาร์ อาทิตย์ เพิ่มท่านละ 1000 บาท/คืน)  19,800.-

วันแรก เริ่มต้นการเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ ฮ่องกง

10.30 น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยตนเองพร้อมโหลดสัมภาระเตรียมตัวเราเดินทางไปยังฮ่องกง
13.45 น. เครื่องออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 384 ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 55 นาที
17.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ ฮ่องกง มีเจ้าหน้าที่มาคอยต้อนรับท่านเพื่อไปยังโรงแรมที่ท่านเลือก มิร่า โฮเทล ระดับ 4 + ดาว
เช็คอินที่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย ออกมาเดินช้อปปิ้ง หาของอร่อย ๆ รับประทาน จบทริปวันแรก

วันที่สองของการเดินทาง วัดหวังต้าเซียน/Che Kung Temple (วัดกังหัน) – นั่งกระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน

เช้า
รถมารอรับท่านที่โรงแรมที่ท่านเลือกพัก เพื่อพาท่านไปนมัสการขอพรที่วัดหวังต้าเซียน หรือวัด Che Kung Temple (วัดกังหัน) ซึ่งตามความเชื่อของคนฮ่องกง การได้ขอพรกับเทพเจ้าว่องไท่ซินแล้วจะได้สมปรารถนาทุกประการ วัดแห่งนี้เป็นวัดจีนโบราณ และสถานที่ยังสวยงามให้บรรยากาศของความเก่าแก่ขรึมขลัง รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร

บ่าย
จากนั้นพาท่านเดินทางไปนั่งกระเช้าแก้วเพื่อขึ้นไปนมัสการพระใหญ่ที่วัดโป่หลิน ชาวฮ่องกงเชื่อว่าถ้าใครได้มานมัสการของพรจากองค์พระใหญ่แห่งวัดโป่หลินแล้ว ตลอดทั้งชีวิตก็จะมีแต่ความสุข ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต ชมวิวของเกาะฮ่องกงแบบ 360 องศา ซึ่งที่นองปิงยังมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมให้ท่านได้ดูและยังมีร้านอาหารอร่อย ๆ ร้านขายของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกลับมาฝากคนที่บ้านได้อีกด้วย

เย็น
รถนำท่านส่งที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง อิสระตามอัธยาศัยยามเย็นท่านอาจจะไปชมการแสดงเสียงสีเสียงที่เอเวอร์นิวอ อฟสตาร์ หรือจะเดินช้อปปิ้งก็สุดแล้วแต่ความสะดวก เข้าสู่ที่พัก มิร่า โฮเทล

วันที่สาม ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือจะจองออฟชันนอลทัวร์เพิ่มเติม

21.15 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK385

23.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการนี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ (EK) – ชั้นประหยัด B Class
2. ที่พัก 2 คืน ระดับ 4+ ดาว
5. รถรับส่งสนามบิน โรงแรม สนามบิน Seat In Coach จอยกับนักท่องเที่ยวท่านอื่น ๆ ที่เดินทางพร้อมกัน
6. โปรแกรมเที่ยวตามรายการ

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่น ๆ

หมายเหตุ
• ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงขึ้นอยู่กับภาษีน้ำมันและค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงตามวันเวลาที่จะเดินทางควรเช็คเพิ่มเติม
• ราคาห้องพักข้างต้นเป็นเรทราคาต่ำสุดของแต่ละโรงแรม

ราคาโปรดโทรสอบถามตามวันเวลาที่ท่านต้องการเดินทาง ราคามีการเปลี่ยนแปลงทุกวันตาม ราคาตั๋วเครื่องบินและห้องพัก ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของราคาควรโทรปรึกษาเรา

โค้ดแพคเกจ : HKG-3

แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก[X] close
[X] close
[X] close