(บิน TG) แพคเกจทัวร์ฮ่องกง โอเชี่ยนปาร์ค 3วัน2คืน 18,600.-ฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

โค้ดทัวร์ : HKG-4

01 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2012 (เสาร์ อาทิตย์ เพิ่มท่านละ 800 บาท/คืน) 18,600.-
01 ก.ค. – 03 ต.ค. 2012 (เสาร์ อาทิตย์ เพิ่มท่านละ 800 บาท/คืน) 19,600.-

โค้ดแพคเกจ : HKG-4

วันแรก เริ่มต้นการเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ ฮ่องกง

06.00 น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยตนเองพร้อมโหลดสัมภาระเตรียมตัวเราเดินทางไปยังฮ่องกง

08.00 น. เครื่องออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 55 นาที

11.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ ฮ่องกง มีเจ้าหน้าที่มาคอยต้อนรับท่านเพื่อไปยังโรงแรมรอยัลพลาซ่า

เช็คอินที่โรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย ออกมาเดินอิสระช้อปปิ้ง หาของอร่อย ๆ รับประทาน

วันที่สองของการเดินทาง เกาะฮ่องกง -โอเชี่ยนปาร์ค

เช้า
รถมารอรับท่านที่โรงแรมที่ท่านเลือกพัก เพื่อพาท่านท่องเที่ยวยังจุดชมวิว วิคตอเรียพีค จุดชมวิวฝั่งฮ่องกงที่สวยที่สุดแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนจะเดินทางมากราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิม เพื่อขอพรขอโชคลาภและเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต และข้ามสะพานต่ออายุ ลูบสิงห์โตศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นพาท่านรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตราคาร จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อ และดูโรงงานผลิตจิวเวลลี่

บ่าย
พาท่าน นั่งกระเช้าเที่ยวสวนสนุกโอเชี่ยนปาร์คที่นี่ท่านจะได้พบกับการแสดงของสัตว์แสนรู้ ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำแสนรู้ พยูน และปลาโลมาซึ่งแสดงได้ยอดเยี่ยมมาก ๆ อิสระให้ท่านได้เลือกเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมาย สนุกกับเครื่องเล่นที่โอเชี่ยนปาร์คชมความน่ารักของการแสดงของปลาโลมาแสนรู้และแมวน้ำผู้น่ารักที่จะทำให้คุณยิ้มไม่หยุด อ่านรีวิว โอเชี่ยนปาร์ค

 

เย็น
รถนำท่านส่งที่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง อิสระตามอัธยาศัยยามเย็นท่านอาจจะไปชมการแสดงเสียงสีเสียงที่เอเวอร์นิวออฟสตาร์ หรือจะเดินช้อปปิ้งก็สุดแล้วแต่ความสะดวก


วันที่สาม ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

สุดพิเศษสำหรับท่านที่เลือกแพคเกจนี้ รับ ฟรี

Free Big Bus tour voucher for 2 person per room
หรือจะเป็น
Free Ngong Ping 360 ticket for 2 person per room

ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือจะจองออฟชันนอลทัวร์เพิ่มเติม ถึงเวลาเดินทางกลับ รถรับที่โรงแรมรอยัลพลาซ่า ส่งสนามบิน เช็คอินโหลดสัมภาระ

ดู optional tour เพิ่มเติม

20.45 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 607

22.25 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการนี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ โดยสายการบินการบินไทย แอร์ไลน์ TG – ชั้นประหยัด
2. ที่พัก 2 คืน พัก รอยัลพลาซ่า ฮ่องกง
5. รถรับส่งสนามบิน โรงแรม สนามบิน Seat In Coach จอยกับนักท่องเที่ยวท่านอื่น ๆ ที่เดินทางพร้อมกัน
6. โปรแกรมเที่ยวตามรายการ แพคเกจทัวร์ฮ่องกง

7. ราคานี้เดินทางได้ ตั้งแต่ 01 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2012 (เสาร์ อาทิตย์ เพิ่มท่านละ 800 บาท/คืน)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่น ๆ

หมายเหตุ
• ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงขึ้นอยู่กับภาษีน้ำมันและค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงตามวันเวลาที่จะเดินทางควรเช็คเพิ่มเติม
• ราคาห้องพักข้างต้นเป็นเรทราคาต่ำสุดของแต่ละโรงแรม

ราคาโปรดโทรสอบถามตามวันเวลาที่ท่านต้องการเดินทาง ราคามีการเปลี่ยนแปลงทุกวันตาม ราคาตั๋วเครื่องบินและห้องพัก ดังนั้นเพื่อความถูกต้องของราคาควรโทรปรึกษาเรา

โค้ดแพคเกจ : HKG-4

แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก[X] close
[X] close
[X] close