แพคเกจทัวร์ฮ่องกง รวบรวมไว้ให้คุณแล้วที่นี่ฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

อัพเดทแพคเกจฮ่องกงกันหน่อย มาแล้วจ้าแพคเกจทัวร์ฮ่องกง 3วัน2คืน มาพร้อมโรงแรมให้เลือกกันแบบจุใจเลยครับรักโรงแรมไหนชอบโรงแรมในที่ฮ่องกงเพื่อน ๆ สามารถเช็คราคาได้เลยเป็นแพคเกจช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2558 กันเลยทีเดียว เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าโปรแกรมไปไหนกันบ้างจ้า แพคเกจนี้เหมาะสำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการไปชอปปิ้งไม่เน้นเที่ยวมาก ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮ่องกงมีเทศกาลฮ่องกงลดทั้งเกาะอีกด้วย

วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง

เหิรฟ้าสู่ฮ่องกง โดยสายการบิน ……..
• แนะนำ-สายการบินที่บินไปถึงสนามบินฮ่องกง อาทิเช่น : TG, CX, FD, HX, EK, UL เป็นต้น
ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระตามอัธยาศัย โรงแรมที่พัก MK Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ วิคตอเรียพอย ช้อปปิ้งร้านจิวเวอรี่ สมุนไพรจีน

โดยรถจะมารับท่านที่หน้าโรงแรมตามเวลานัดหมาย โดยจะพาท่านไปเที่ยวตามโปรแกรมซิติี้ทัวร์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิมที่หาดรีพลัสเบย์ ขึ้นไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่จุดชมวิววิคตอเรียพอย จากนั้นพาท่านแวะซื้อของมงคลจี้กังหัน ที่ร้าน Jewellery Factory Jade Shop และยาสมุนไพรจีน เป็นที่ระลึกจากนั้นพาท่านมาชอปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ยซึ่งเป็นย่านชอปปิ้งแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเกาลูน ซึ่งท่านสามารถเดินช้อปปิ้งได้ทั้งวันตกเย็นเพื่อน ๆ ก็สามารถเดินมาชมการแสดงแสงสีเสียงที่เอเวอร์นิวออฟสตาร์ได้ Symphony of Light พร้อมทั้งหาอะไรอร่อย ๆ ทานได้ที่นี่

https://www.tourhongkong-macau.com/อเวนิวออฟสตาร์-ฮ่องกง/

https://www.tourhongkong-macau.com/ชอปปิ้งฮ่องกง/

วันที่ 3 ฮ่อกง – กรุงเทพฯ

อิสระกับการช้อปปิ้งกันอย่างจุใจบนถนนนาธาน ห้าง Ocean Terminal แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำที่มีชื่อเสียง จากทั่วทุกมุมโลกอาทิMARK&SPENSOR,GIORDANO,BOSSINI ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000 เป็นต้น และซื้อของฝากคุณหนูที่ TOY’S US ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสนามบินฮ่องกง เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ …. โดยสวัสดิภาพ โดยรถโค้ช Shuttle Bus

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

ม.ค. – มี.ค.

5,900.-

5,900.-

4,900-

2500

ค่าบริการนี้ไม่รวม

ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
ราคาข้างต้น ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ (ประมาณ 200.- ต่อ ท่าน)
ราคาสำหรับเด็ก (3-11 ขวบ) เปิดเตียง charge 100% และเด็กไม่เปิดเตียง charge 50% ของราคาผู้ใหญ่
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดู optional tour เพิ่มเติม

ค่าบริการนี้รวม
2. ที่พัก 2 คืน พัก MK ฮ่องกง
3. รถรับส่งสนามบิน โรงแรม สนามบิน Seat In Coach จอยกับนักท่องเที่ยวท่านอื่น ๆ ที่เดินทางพร้อมกัน
4. โปรแกรมเที่ยวตามรายการ แพคเกจทัวร์ฮ่องกง
5. ราคานี้เดินทางได้ ตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 58

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อื่น ๆ

2. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

หมายเหตุ
• ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงขึ้นอยู่กับภาษีน้ำมันและค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงตามวันเวลาที่จะเดินทางควรเช็คเพิ่มเติม
• ราคาห้องพักข้างต้นเป็นเรทราคาต่ำสุดของแต่ละโรงแรม

 

แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก[X] close
[X] close
[X] close