ทัวร์ฮ่องกง 5 ดาว กินดี อยู่ดี การันตี 4 ท่านเดินทางฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

เอาทัวร์ฮ่องกง 5 ดาวมาฝากครับสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวฮ่องกง 5 ดาว กินดี อยู่ดี พักโรงแรม 4-5 ดาว อาทิเช่น MIRA HOTEL OR SIMILAR, PRUDENTIAL HOTEL OR SIMILAR, SHERATON HOTEL MACAU อาหารเต็มอิ่มทุกมื้อ ทานอาหารซีฟู้ด และที่พเิศษไปกว่านั่น จองแค่ 4 ท่านเราสามารถออกเดินทางได้เลย แต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทยไปด้วยมีไกด์พูดไทยรอรับเราอยู่ที่โน่นพาเที่ยวปรกติตามโปรแกรม

VIP HKG 3 D 2 N ( 5 STAR )
PROGRAM PERIOD ADT CWB CNB SGL SIZE
VIP HKG 3 D 2 N ( 5 STAR ) (ดาวน์โหลดคลิก ) 19-21 SEP 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
D1 รับเข้า (-/-/ค่ำ) 20-22 SEP 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
D2 นองปิง-ซิตี้เกท-ลียุนมุน (ติ่มซำ/กลางวัน/ค่ำ) 21-23 SEP 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
D3 วัดกังหัน-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮั่งฮอม-ช้อปปิ้งนาธาน-ส่งออก (ติ่มซำ/กลางวัน/-) 26-28 SEP 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
BKK-HKG CX654 14.55-19.10 29-30 SEP 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
HKG-BKK CX617 21.20-23.10 03-05 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
OVERNIGHT @ MIRA HOTEL OR SIMILAR 04-06 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
05-07 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
10-12 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
11-13 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
12-14 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
17-19 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
19-21 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
25-27 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
26-28 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
VIP HKG 3 D 2 N ( 5 STAR )
PROGRAM PERIOD ADT CWB CNB SGL SIZE
VIP HKG 3 D 2 N ( 5 STAR ) (ดาวน์โหลดคลิก ) 25-27 JUL 2014 29,900 28,900 27,900 9,000 15+1
D1 รับเข้า-Avenue of star – Symphony of light (-/-/ค่ำ) 10-12 AUG 2014 32,900 31,900 30,900 9,000 15+1
D2 นองปิง-ซิตี้เกท-ลียุนมุน (ติ่มซำ/กลางวัน/ค่ำ) 12-14 AUG 2014 32,900 31,900 30,900 9,000 15+1
D3 วัดกังหัน-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮั่งฮอม-ช้อปปิ้งนาธาน-ส่งออก (ติ่มซำ/กลางวัน/-) 22-24 AUG 2014 30,900 29,900 28,900 9,000 15+1
BKK-HKG TG638 13.55-17.40 29-31 AUG 2014 30,900 29,900 28,900 9,000 15+1
HKG-BKK TG607 20.45-22.25 12-14 SEP 2014 30,900 29,900 28,900 9,000 15+1
OVERNIGHT @ MIRA HOTEL OR SIMILAR 19-21 SEP 2014 30,900 29,900 28,900 9,000 15+1
HKG เบาๆ 3 D 2 N ( 4 STAR )
PROGRAM PERIOD ADT CWB CNB SGL SIZE
HKG เบาๆ 3 D 2 N ( 4 STAR ) (ดาวน์โหลดคลิก ) 25-27 JUL 2014 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
D1 รับเข้า-Avenue of Star – Symphony of light (-/-/ค่ำ) 8-10 AUG 14 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
D2 วัดกังหัน-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮั่งฮอม-ฟรีช้อปปิ้งนาธาน(ติ่มซำ/กลางวัน/-) 15-17 AUG 14 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
D3 ฟรีช้อปปิ้ง-ส่งออก (ติ่มซำ/-/-) Optional Disneyland/Nongping/Ocean Park 22-24 AUG 14 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
BKK-HKG EK384 13.45-17.35 29-31 AUG 14 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
HKG-BKK EK385 22.10-00.05 12-14 SEP 2014 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
OVERNIGHT @ PRUDENTIAL HOTEL OR SIMILAR 19-21 SEP 2014 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
HKG MFM 3D2N (5 STAR)
PROGRAM PERIOD ADT CWB CNB SGL SIZE
HKC-04 HKG MFM 3D2N (5 STAR) (ดาวน์โหลดคลิก ) 25-27 JUL 2014 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
D1 รับเข้า-มาเก๊าทาวเวอร์ – ดินเนอร์หรูบนมาเก๊าทาวเวอร์(-/-/ค่ำ) 10-12 AUG 2014 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
D2 วัดอาม่า -เซนาโด้สแควร์-โบสถ์เซ็นต์พอล-เดอะเวเนเชี่ยน- ลียุนมุน (โรงแรม/กลางวัน/ค่ำ) 12-14 AUG 2014 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
D3 วัดกังหัน-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮั่งฮอม-ช้อปปิ้งนาธาน-ส่งออก (ติ่มซำ/กลางวัน/-) 22-24 AUG20 14 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
BKK-HKG TG638 13.55-17.40 29-31 AUG 2014 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
HKG-BKK TG607 20.45-22.25 12-14 SEP 2014 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
OVERNIGHT @ SHERATON HOTEL MACAU/MIRA HOTEL OR SIMILAR 19-21 SEP 2014 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
HKG MFM 4D3N
PROGRAM PERIOD ADT CWB CNB SGL SIZE
HKG MFM 4D3N (ดาวน์โหลดคลิก ) 24-27 JUL 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
D1 รับเข้า-มาเก๊าทาวเวอร์ – ดินเนอร์หรูบนมาเก๊าทาวเวอร์(-/-/ค่ำ) 7-10 AUG 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
D2 วัดอาม่า -เซนาโด้สแควร์-โบสถ์เซ็นต์พอล-เดอะเวเนเชี่ยน- ลียุนมุน (โรงแรม/กลางวัน/ค่ำ) 8-11 AUG 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
D3 วัดกังหัน-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮั่งฮอม-ช้อปปิ้งนาธาน-ส่งออก (ติ่มซำ/กลางวัน/-) 14-17 AUG 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
D4 เกาะลันเตา-นั่งกระเช้านองปิง – ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต (ติ่มซำ/กลางวัน/-) 21-24 AUG 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
BKK-HKG TG638 13.55-17.40 28-31 AUG 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
HKG-BKK TG607 20.45-22.25 4-7 SEP 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
OVERNIGHT @ PRUDENTIAL HOTEL OR SIMILAR 11-14 SEP 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
18-21 SEP 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
25-27 SEP 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก[X] close
[X] close
[X] close