ทัวร์ฮ่องกง 5 ดาว กินดี อยู่ดี การันตี 4 ท่านเดินทาง

เอาทัวร์ฮ่องกง 5 ดาวมาฝากครับสำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวฮ่องกง 5 ดาว กินดี อยู่ดี พักโรงแรม 4-5 ดาว อาทิเช่น MIRA HOTEL OR SIMILAR, PRUDENTIAL HOTEL OR SIMILAR, SHERATON HOTEL MACAU อาหารเต็มอิ่มทุกมื้อ ทานอาหารซีฟู้ด และที่พเิศษไปกว่านั่น จองแค่ 4 ท่านเราสามารถออกเดินทางได้เลย แต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์คนไทยไปด้วยมีไกด์พูดไทยรอรับเราอยู่ที่โน่นพาเที่ยวปรกติตามโปรแกรม

VIP HKG 3 D 2 N ( 5 STAR )
PROGRAM PERIOD ADT CWB CNB SGL SIZE
VIP HKG 3 D 2 N ( 5 STAR ) (ดาวน์โหลดคลิก ) 19-21 SEP 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
D1 รับเข้า (-/-/ค่ำ) 20-22 SEP 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
D2 นองปิง-ซิตี้เกท-ลียุนมุน (ติ่มซำ/กลางวัน/ค่ำ) 21-23 SEP 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
D3 วัดกังหัน-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮั่งฮอม-ช้อปปิ้งนาธาน-ส่งออก (ติ่มซำ/กลางวัน/-) 26-28 SEP 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
BKK-HKG CX654 14.55-19.10 29-30 SEP 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
HKG-BKK CX617 21.20-23.10 03-05 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
OVERNIGHT @ MIRA HOTEL OR SIMILAR 04-06 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
05-07 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
10-12 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
11-13 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
12-14 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
17-19 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
19-21 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
25-27 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
26-28 OCT 2014 26,900 25,900 24,900 9,000 15+1
VIP HKG 3 D 2 N ( 5 STAR )
PROGRAM PERIOD ADT CWB CNB SGL SIZE
VIP HKG 3 D 2 N ( 5 STAR ) (ดาวน์โหลดคลิก ) 25-27 JUL 2014 29,900 28,900 27,900 9,000 15+1
D1 รับเข้า-Avenue of star – Symphony of light (-/-/ค่ำ) 10-12 AUG 2014 32,900 31,900 30,900 9,000 15+1
D2 นองปิง-ซิตี้เกท-ลียุนมุน (ติ่มซำ/กลางวัน/ค่ำ) 12-14 AUG 2014 32,900 31,900 30,900 9,000 15+1
D3 วัดกังหัน-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮั่งฮอม-ช้อปปิ้งนาธาน-ส่งออก (ติ่มซำ/กลางวัน/-) 22-24 AUG 2014 30,900 29,900 28,900 9,000 15+1
BKK-HKG TG638 13.55-17.40 29-31 AUG 2014 30,900 29,900 28,900 9,000 15+1
HKG-BKK TG607 20.45-22.25 12-14 SEP 2014 30,900 29,900 28,900 9,000 15+1
OVERNIGHT @ MIRA HOTEL OR SIMILAR 19-21 SEP 2014 30,900 29,900 28,900 9,000 15+1
HKG เบาๆ 3 D 2 N ( 4 STAR )
PROGRAM PERIOD ADT CWB CNB SGL SIZE
HKG เบาๆ 3 D 2 N ( 4 STAR ) (ดาวน์โหลดคลิก ) 25-27 JUL 2014 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
D1 รับเข้า-Avenue of Star – Symphony of light (-/-/ค่ำ) 8-10 AUG 14 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
D2 วัดกังหัน-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮั่งฮอม-ฟรีช้อปปิ้งนาธาน(ติ่มซำ/กลางวัน/-) 15-17 AUG 14 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
D3 ฟรีช้อปปิ้ง-ส่งออก (ติ่มซำ/-/-) Optional Disneyland/Nongping/Ocean Park 22-24 AUG 14 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
BKK-HKG EK384 13.45-17.35 29-31 AUG 14 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
HKG-BKK EK385 22.10-00.05 12-14 SEP 2014 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
OVERNIGHT @ PRUDENTIAL HOTEL OR SIMILAR 19-21 SEP 2014 24,900 23,900 22,900 7,000 15+1
HKG MFM 3D2N (5 STAR)
PROGRAM PERIOD ADT CWB CNB SGL SIZE
HKC-04 HKG MFM 3D2N (5 STAR) (ดาวน์โหลดคลิก ) 25-27 JUL 2014 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
D1 รับเข้า-มาเก๊าทาวเวอร์ – ดินเนอร์หรูบนมาเก๊าทาวเวอร์(-/-/ค่ำ) 10-12 AUG 2014 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
D2 วัดอาม่า -เซนาโด้สแควร์-โบสถ์เซ็นต์พอล-เดอะเวเนเชี่ยน- ลียุนมุน (โรงแรม/กลางวัน/ค่ำ) 12-14 AUG 2014 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
D3 วัดกังหัน-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮั่งฮอม-ช้อปปิ้งนาธาน-ส่งออก (ติ่มซำ/กลางวัน/-) 22-24 AUG20 14 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
BKK-HKG TG638 13.55-17.40 29-31 AUG 2014 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
HKG-BKK TG607 20.45-22.25 12-14 SEP 2014 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
OVERNIGHT @ SHERATON HOTEL MACAU/MIRA HOTEL OR SIMILAR 19-21 SEP 2014 35,900 34,900 32,900 7,000 15+1
HKG MFM 4D3N
PROGRAM PERIOD ADT CWB CNB SGL SIZE
HKG MFM 4D3N (ดาวน์โหลดคลิก ) 24-27 JUL 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
D1 รับเข้า-มาเก๊าทาวเวอร์ – ดินเนอร์หรูบนมาเก๊าทาวเวอร์(-/-/ค่ำ) 7-10 AUG 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
D2 วัดอาม่า -เซนาโด้สแควร์-โบสถ์เซ็นต์พอล-เดอะเวเนเชี่ยน- ลียุนมุน (โรงแรม/กลางวัน/ค่ำ) 8-11 AUG 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
D3 วัดกังหัน-วัดหวังต้าเซียน-เจ้าแม่กวนอิมฮั่งฮอม-ช้อปปิ้งนาธาน-ส่งออก (ติ่มซำ/กลางวัน/-) 14-17 AUG 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
D4 เกาะลันเตา-นั่งกระเช้านองปิง – ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต (ติ่มซำ/กลางวัน/-) 21-24 AUG 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
BKK-HKG TG638 13.55-17.40 28-31 AUG 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
HKG-BKK TG607 20.45-22.25 4-7 SEP 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
OVERNIGHT @ PRUDENTIAL HOTEL OR SIMILAR 11-14 SEP 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
18-21 SEP 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1
25-27 SEP 2014 39,900 38,900 37,900 7,000 15+1

ทัวร์ฮ่องกง ด้านล่างเลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงเทศกาล
ทัวร์ฮ่องกง ม.ค. ปีใหม่
ทัวร์ฮ่องกง ก.พ. วันเด็ก
ทัวร์ฮ่องกง มี.ค. วันวาเลนไทน์
ทัวร์ฮ่องกง เม.ย. วันตรุษจีน
ทัวร์ฮ่องกง พ.ค. วันมาฆะ
ทัวร์ฮ่องกง มิ.ย. วันจักรี
ทัวร์ฮ่องกง ก.ค. วันสงกรานต์
ทัวร์ฮ่องกง ส.ค. วันแรงงาน
ทัวร์ฮ่องกง ก.ย. วันฉัตรมงคล
ทัวร์ฮ่องกง ต.ค. วันพืชมงคล
ทัวร์ฮ่องกง พ.ย. วันวิสาขบูชา
ทัวร์ฮ่องกง ธ.ค. วันอาสาฬ
ฮ่องกงลดทั้งเกาะ วันเข้าพรรษา
วันคริสต์มาส วันออกพรรษา
วันรัฐธรรมนูญ วันปิยะ
วันแม่ วันพ่อ

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่

สายตรงฝ่ายขาย 0904699695

รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก

[X] close
[X] close