ทัวร์ฮ่องกงเดือนสิงหาคม 2560 มีส่วนลดแน่นอนฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

ทัวร์ฮ่องกงสิงหาคม

อัพเดทโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน หรือจะเป็นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3วัน 2คืน หรือจะเป็นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ หรือจะเป็นทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าเซิ่นเจิ้น ประจำเดือนสิงหาคม 2560 กันสักหน่อยครับ วันนี้ผมมีทุกโปรแกรมที่กล่าวมาประจำเดือนสิงหาคมเดินทางวันแม่หรือเดินทางตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 60 เลยก็ว่าได้ช่วงเดือนสิงหาคมถือว่าเกาะฮ่องกงยังอยู่ในช่วงฤดูฝนมีฝนตกแนะนำให้พกร่มไปด้วยถ้าจะไปเที่ยวช่วงเดือนสิงหาคมนี้ และในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีเทศกาลฮ่องกงลดทั้งเกาะลดเยอะมาก ๆ สินค้าแบรนด์เนมดัง ๆ พากันมาาลดเพื่อเรียกลูกค้าในช่วงหน้าฝนนี้อีกด้วยเราไปดูโปรแกรมของเดือนสิงหาคมกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้าง

(ส.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน[บินSRILANKAN] 8,888.-
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่า
เดือน   สิงหาคม
04 ส.ค. 5906 ส.ค. 59 8,888 8,888 8,888 3,900
06 ส.ค. 5908 ส.ค. 59 8,888 8,888 8,888 3,900
25 ส.ค. 5927 ส.ค. 59 8,888 8,888 8,888 3,900

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-50/

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน[บินEMIRATES] 15,900.-
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน   สิงหาคม
12 ส.ค. 59 14 ส.ค. 59 17,900 17,900 16,900 5,000
13 ส.ค. 59 15 ส.ค. 59 17,900 17,900 16,900 5,000
26 ส.ค. 59 28 ส.ค. 59 16,900 16,900 15,900 5,000

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-51/

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน2คืน[บินEmirates] 10,900.-
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน กรกฎาคม
30 ก.ค. 5901 ส.ค. 59 11,900 3,900
เดือน สิงหาคม
04 ส.ค. 5906 ส.ค. 59 10,900 3,900
05 ส.ค. 5907 ส.ค. 59 11,900 3,900
06 ส.ค. 5908 ส.ค. 59 11,900 3,900
11 ส.ค. 5913 ส.ค. 59 10,900 3,900
18 ส.ค. 5920 ส.ค. 59 10,900 3,900
19 ส.ค. 5921 ส.ค. 59 11,900 3,900
20 ส.ค. 5922 ส.ค. 59 10,900 3,900
25 ส.ค. 5927 ส.ค. 59 9,900 3,900
27 ส.ค. 5929 ส.ค. 59 10,900 3,900

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-52/

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง 3วัน2คืน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 16,900.-
กำหนดการเดินทาง

 

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
30 ก.ค.-01 ส.ค. 59 ขาไป HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX773 (23.20-01.10)
16,900 15,900 14,900 4,000
06-08 ส.ค. 59 ขาไป HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX773 (23.20-01.10)
16,900 15,900 14,900 4,000
13-15 ส.ค. 59 ขาไป HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX773 (23.20-01.10)
17,900 16,900 15,900 4,000
20-22 ส.ค. 59 ขาไป HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX773 (23.20-01.10)
16,900 15,900 14,900 4,000
27-29 ส.ค. 59 ขาไป HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX773 (23.20-01.10)
16,900 15,900 14,900 4,000

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-4/

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน[บินSRILANKAN] 16,900.-
กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
06 – 08 สิงหาคม 2559 16,900 16,900 15,900 4,500
11 – 13 สิงหาคม 2559 17,900 17,900 16,900 4,500
13 – 15 สิงหาคม 2559 16,900 16,900 15,900 4,500
20 – 22 สิงหาคม 2559 16,900 16,900 15,900 4,500
27 – 29 สิงหาคม 2559 16,900 16,900 15,900 4,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-5/

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินไทยสมายล์] 8,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 05-07,06-08,07-09,13-15,20-22,21-23,25-27,26-28 ,27-29,28-30 ส.ค.59

 

8,900 8,900 8,900 2,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-15/

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินไทยสมายล์] 8,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 30ก.ค.-01ส.ค.59 8,900 8,900 8,900 2,500
วันที่ 05-07,06-08,07-09,13-15,20-22,21-23,25-27,26-28 ,27-29,28-30 ส.ค.59

 

8,900 8,900 8,900 2,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-16/

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินแอร์เอเชีย] 7,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 25-27,26-28,27-29,28-30 ส.ค. 59 7,900 7,900 7,900 2,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-17/

(ส.ค.) ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน3คืน[บิน CATHAY] 16,900.-
กำหนดการเดินทาง  รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
04 – 07 ส.ค. 59 ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)
16,900 16,900 15,900 4,500
06 – 09 ส.ค. 59 ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)
16,900 16,900 15,900 4,500
11 – 14 ส.ค. 59 ขาไป    CX700 (08.25-12.10)
ขากลับ CX709 (22.15-00.05)
19,900 19,900 18,900 4,500
12 – 15 ส.ค. 59 ขาไป    CX700 (08.25-12.10)
ขากลับ CX709 (22.15-00.05)
19,900 19,900 18,900 4,500
13 – 16 ส.ค. 59 ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX709 (22.15-00.05)
16,900 16,900 15,900 4,500
18 – 21 ส.ค. 59 ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)
16,900 16,900 15,900 4,500
20 – 23 ส.ค. 59 ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)
16,900 16,900 15,900 4,500
25 – 28 ส.ค. 59 ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)
16,900 16,900 15,900 4,500
27 – 30 ส.ค. 59 ขาไป    CX616 (06.30-10.30)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)
16,900 16,900 15,900 4,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-6/

(ส.ค.-ธ.ค.) ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระแก้ชง 3วัน[บินแอร์เอเชีย] 8,900.-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

26 – 28 สิงหาคม 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-20/

(ส.ค.-ธ.ค.) ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 3วัน[บินแอร์เอเชีย] 10,999.-
กำหนดการเดินทาง  ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
11 – 13 สิงหาคม 2559 13,999 13,999 13,999 3,500
27 – 29 สิงหาคม 2559 10,999 10,999 10,999 3,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-26/

ทัวร์ฮ่องกงประจำปี 2559

jan-hongkong feb-hongkong mach-hongkong apr-hongkong may-hongkong jun-hongkong
ทัวร์ฮ่องกงมกราคม ทัวร์ฮ่องกงกุมภาพันธ์ ทัวร์ฮ่องกงมีนาคม ทัวร์ฮ่องกงเมษายน ทัวร์ฮ่องกงพฤษภาคม ทัวร์ฮ่องกงมิถุนายน
jul-hongkong aug-hongkong sep-hongkong oct-hongkong nov-hongkong dec-hongkong
ทัวร์ฮ่องกงกรกฎาคม ทัวร์ฮ่องกงสิงหาคม ทัวร์ฮ่องกงกันยายน ทัวร์ฮ่องกงตุลาคม ทัวร์ฮ่องกงพฤศจิกายน ทัวร์ฮ่องกงธันวาคม
แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก

อัพเดทโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงก่อนใคร
Name
Email *

เรื่องฮิต ติดอันดับ

  • N/A


[X] close
[X] close
[X] close