ทัวร์ฮ่องกงเดือนตุลาคม 2560 มีส่วนลดแน่นอนฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

อัพเดท ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์มาเก๊าประจำ เดือนตุลาคม 2560 เดือนตุลาคมฮ่องกงถือว่าอากาศเริ่มเข้าหน้าหนาวหมดหน้าฝนแล้วซึ่งอากาศดี ๆ แบบนี้เหมาะสำหรับเที่ยวฮ่องกงจริง ๆ ครับ ผมมีโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงเดือนตุลาคม 2560 มาฝากเพือน ๆ กัน มีทั้งโปรแกรมฮ่องกงชอปปิ้ง 3 วัน 2 คืน ฮ่องกงไหว้พระ ฮ่องกงมาเก๊า 3 วัน 2 คืน และ ขึ้นกระเช้านองปิง และมีโปรแกรม ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเดือนตุลาคมมีวันไหนกันบ้างครับ

ทัวร์ฮ่องกง

(ต.ค.-ธ.ค.) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน2คืน[บินCATHAY] 10,900.-
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่า
เดือน   ตุลาคม
01 ต.ค. 5904 ต.ค. 59 เที่ยวบินที่ CX617 11,900 11,900 11,900 3,900
08 ต.ค. 5911 ต.ค. 59 เที่ยวบินที่ CX617 11,900 11,900 11,900 3,900
18 ต.ค. 5921 ต.ค. 59 10,900 10,900 10,900 3,900
25 ต.ค. 5928 ต.ค. 59 เที่ยวบินที่ CX617 11,900 11,900 11,900 3,900
29 ต.ค. 5901 พ.ย. 59 เที่ยวบินที่ CX703 11,900 11,900 11,900 3,900

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-49/

ทัวร์ฮ่อกง มาเก๊า

(ก.ค.-ธ.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3วัน2คืน[บินฮ่องกงแอร์] 16,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 14-16  ต.ค. 2559 18,900.- 18,900.- 17,900.- 6,000.-
วันที่ 21-23  ต.ค. 2559 (วันปิยะ) 19,900.- 19,900.- 18,900.- 6,500.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-9/

(22,27ต.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 4วัน3คืน[บินคาเธย์] 26,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
22-25,27-30 ต.ค. 2559 26,900.- 26,900.- 25,900.- 7,000.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-11/

(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่ 3 วัน2คืน[บินคาร์เธย์] 16,900.-

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)ไม่มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักท่านเดียวเพิ่ม
22-24 ตุลาคมขาไป HX762 : 0300-0705

ขากลับ  HX765 : 1800-1950

19,900.- 18,900.- 17,900.- 4,000.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-23/

(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9วัด[บินHX/EK] 17,900.-

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)ไม่มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักท่านเดียวเพิ่ม
22-24 ตุลาคมขาไป HX762 : 0300-0705

ขากลับ  HX765 : 1800-1950

20,900.- 19,900.- 18,900.- 4,000.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-28/

(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน[บินคาร์เธย์] 17,900.-

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)ไม่มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักท่านเดียวเพิ่ม
22-24 ตุลาคมขาไป HX762 : 0300-0705

ขากลับ  HX765 : 1800-1950

20,900.- 19,900.- 18,900.- 4,000.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-29/

(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 17,900.-

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)ไม่มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักท่านเดียวเพิ่ม
22-24 ตุลาคมขาไป HX762 : 0300-0705

ขากลับ  HX765 : 1800-1950

20,900.- 19,900.- 18,900.- 4,000.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-31/

(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3วัน2คืน[บินHX/EK] 19,900.-

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)ไม่มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักท่านเดียวเพิ่ม
22-24 ตุลาคมขาไป HX762 : 0300-0705

ขากลับ  HX765 : 1800-1950

21,900.- 20,900.- 19,900.- 5,000.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-32/

(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3วัน2คืน[บินHX/EK] 19,900.-

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)ไม่มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักท่านเดียวเพิ่ม
22-24 ตุลาคมขาไป HX762 : 0300-0705

ขากลับ  HX765 : 1800-1950

21,900.- 20,900.- 19,900.- 5,000.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-33/

(พ.ค.-ต.ค.) ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 3วัน2คืน[บินHX] 11,999.-

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็ก(ต่ำกว่า 12 ปี)ไม่มีเตียงเสริม

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักท่านเดียวเพิ่ม
22-24  ตุลาคม                   ขาไป HX762 :0300-0705 14,999.- 14,999.- 14,999.- 3,000.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-39/

(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน[บินไทยสมายล์] 8,599.-
กำหนดเดินทาง ผู้ใหญ่(ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

เด็ก ไม่มีเตียง(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ท่านละ

พักท่านเดียวเพิ่ม
29-1,6-8,13-15 ตุลาคม 8,599.- 8,599.- 2,500.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-41/

(ส.ค.-ธ.ค.) ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 3วัน[บินแอร์เอเชีย] 10,999.-
กำหนดการเดินทาง  ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
15 – 17 ตุลาคม 2559 11,999 11,999 11,999 3,500
20 – 22 ตุลาคม 2559 13,999 13,999 13,999 3,500
22 – 24 ตุลาคม 2559       14,999 14,999 14,999 3,500
27 – 29 ตุลาคม 2559 11,999 11,999 11,999 3,500
29 – 31 ตุลาคม 2559 11,999 11,999 11,999 3,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-26/

ทัวร์มาเก๊า

(ก.ค.-ธ.ค.) ทัร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินแอร์เอเชีย] 7,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 13-15,14-16,15-17,16-18,20-22,23-25,27-29,28-30,29-31ต.ค. 59 ,30ต.ค.-01พ.ย.59 7,900 7,900 7,900 2,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-10/

(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน[บินไทยสมายล์] 8,599.-
กำหนดเดินทาง ผู้ใหญ่

(ห้องละ 2 ท่าน)

ท่านละ

เด็ก ไม่มีเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ท่านละ

พักท่านเดียว

เพิ่ม

29-1,6-8,13-15 ตุลาคม 8,599.- 8,599.- 2,500.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-41/

(ส.ค.-ธ.ค.) ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระแก้ชง 3วัน[บินแอร์เอเชีย] 8,900.-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

14 – 16 ตุลาคม 2559 9,900 9,900 9,900 3,500 5,900
23 – 25 ตุลาคม 2559 9,900 9,900 9,900 3,500 5,900
28 – 30 ตุลาคม 2559 9,900 9,900 9,900 3,500 5,900

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-20/

 

ทัวร์ฮ่องกงประจำปี 2559

jan-hongkong feb-hongkong mach-hongkong apr-hongkong may-hongkong jun-hongkong
ทัวร์ฮ่องกงมกราคม ทัวร์ฮ่องกงกุมภาพันธ์ ทัวร์ฮ่องกงมีนาคม ทัวร์ฮ่องกงเมษายน ทัวร์ฮ่องกงพฤษภาคม ทัวร์ฮ่องกงมิถุนายน
jul-hongkong aug-hongkong sep-hongkong oct-hongkong nov-hongkong dec-hongkong
ทัวร์ฮ่องกงกรกฎาคม ทัวร์ฮ่องกงสิงหาคม ทัวร์ฮ่องกงกันยายน ทัวร์ฮ่องกงตุลาคม ทัวร์ฮ่องกงพฤศจิกายน ทัวร์ฮ่องกงธันวาคม
แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก[X] close
[X] close
[X] close