ทัวร์ฮ่องกงเดือนกันยายน 2560 มีส่วนลดแน่นอนฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

ทัวร์ฮ่องกง กันยายน

อัพเดททัวร์ฮ่องกง ประจำเดือนกันยายน 2560 มาแล้วจ้าสำหรับโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าปรกติแล้วเราจะใช้เวลาเที่ยว 3 วัน หรือ 4 วันก็ได้ ถ้าเป็นทัวร์ฮ่องกงมาเก๊า 3วัน 2 คืน ก็จะนอนที่มาเก๊า 1 คืน นอนฮ่องกง 1 คืน โดยโปรแกรมนี้จะบินลงฮ่องกงแล้วต่อเรือไปนอนที่มาเก๊าพอรุ่งเช้าก็เที่ยวมาเก๊าพอตกเย็นก็นั่งเรือกลับมานอนที่ฮ่องกงอีก 1 คืนรุ่งเช้าเราก็เที่ยวฮ่องกง 2 วันกลับตอนเย็นของวันที่ 3 ซึ่งโปรแกรม 3 วันเราจะเน้นชอปปิ้งเป็นหลักจะไม่ได้นั่งกระเช้าขึ้นนองปิงถ้าอยางกนั่งกระเช้าขึ้นนองปิงไหน ๆ ก็มาเที่ยวฮ่องกงแล้วแนะนำให้ขึ้นกระเช้านองปิงชมความสวยงามของเกาะฮ่องกงทริปฮ่องกงมาเก๊าก็ควรจะเป็น 4 วัน 3 คืน จึงจะเหมาะที่สุด เพื่ออีกวันเราจะไปเที่ยวนองปิงนั่งกระเช้าแก้วลอยฟ้าหรือไม่ก็ไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ครับ วันนี้ผมมีโปรแกรมตลอดทั้งเดือนกันยายน 2560 มาฝากเพื่อน ๆ กันครับ

ทัวร์ฮ่องกง

(16-19 ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ้นเจิ้น [บินตรงเชียงใหม่] 12,888.-
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน กันยายน
16 ก.ย. 5919 ก.ย. 59 12,888 12,888 12,888 3,900

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-48/

(ส.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน[บินSRILANKAN] 8,888.-
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว วีซ่า
เดือน   กันยายน
01 ก.ย. 5903 ก.ย. 59 8,888 8,888 8,888 3,500
03 ก.ย. 5905 ก.ย. 59 8,888 8,888 8,888 3,900
08 ก.ย. 5910 ก.ย. 59 8,888 8,888 8,888 3,900
15 ก.ย. 5917 ก.ย. 59 8,888 8,888 8,888 3,900
17 ก.ย. 5919 ก.ย. 59 8,888 8,888 8,888 3,900
22 ก.ย. 5924 ก.ย. 59 8,888 8,888 8,888 3,900
24 ก.ย. 5926 ก.ย. 59 8,888 8,888 8,888 3,900

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-50/

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน2คืน[บินEmirates] 10,900.-
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน กรกฎาคม
เดือน กันยายน
01 ก.ย. 5903 ก.ย. 59 9,900 3,900
02 ก.ย. 5904 ก.ย. 59 10,900 3,900
03 ก.ย. 5905 ก.ย. 59 10,900 3,900
08 ก.ย. 5910 ก.ย. 59 9,900 3,900
09 ก.ย. 5911 ก.ย. 59 10,900 3,900
10 ก.ย. 5912 ก.ย. 59 10,900 3,900
15 ก.ย. 5917 ก.ย. 59 9,900 3,900
16 ก.ย. 5918 ก.ย. 59 10,900 3,900
17 ก.ย. 5919 ก.ย. 59 10,900 3,900
22 ก.ย. 5924 ก.ย. 59 12,900 3,900
23 ก.ย. 5925 ก.ย. 59 12,900 3,900
29 ก.ย. 5901 ต.ค. 59 10,900 3,900
30 ก.ย. 5902 ต.ค. 59 10,900 3,900

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-52/

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน[บินคาเธย์] 18,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
02-04,09-11,16-18 กันยายน 2559 19,900.- 19,900.- 18,900.- 5,000.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-12/

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง จู่ไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน[บิน Emirate] 11,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่   02-04,03-05,09-11,10-12ก.ย.59         11,900. 11,900. 11,900. 3,500.-
วันที่   24-26ก.ย.59         12,900. 12,900. 12,900. 3,500.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-46/

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ มาดามทุสโซ 4วัน3[บินฮ่องกงแอร์] 20,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
01-04,08-11,15-18 ก.ย. 2559 21,900.- 21,900.- 20,900.- 6,500.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-8/

(ก.ค.-ธ.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3วัน2คืน[บินฮ่องกงแอร์] 16,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
09-11,16-18 ก.ย. 2559    17,900.- 17,900.- 16,900.- 5,500.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-9/

(ส.ค.-ธ.ค.) ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 3วัน[บินแอร์เอเชีย] 10,999.-
กำหนดการเดินทาง  ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
11 – 13 สิงหาคม 2559 13,999 13,999 13,999 3,500
27 – 29 สิงหาคม 2559 10,999 10,999 10,999 3,500
03 – 05 กันยายน 2559 10,999 10,999 10,999 3,500
10 – 12 กันยายน 2559 10,999 10,999 10,999 3,500
17 – 19 กันยายน 2559 10,999 10,999 10,999 3,500
22 – 24 กันยายน 2559 10,999 10,999 10,999 3,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-26/

ทัวร์มาเก๊า

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินไทยสมายล์] 8,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 01-03,02-04,03-05,04-06,08-10,09-11,10-12,11-13, 15-17,16-18,17-19,18-20,22-24,23-25,24-26,25-27ก.ย.59 8,900 8,900 8,900 2,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-15/

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินไทยสมายล์] 8,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 01-03,02-04,03-05,04-06,08-10,09-11,10-12,11-13, 15-17,16-18,17-19,18-20,22-24,23-25,24-26,25-27ก.ย.59 8,900 8,900 8,900 2,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-16/

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินแอร์เอเชีย] 7,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่01-03,02-04,03-05,07-09,08-10,09-11,10-12 ก.ย.59

15-17,16-18,17-19,18-20,22-24,23-25,24-26,25-27ก.ย.59

7,900 7,900 7,900 2,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-17/

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินไทยสมายล์] 8,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่   01-03,02-04,03-05,04-06,08-10,09-11,10-12,11-13,  15-17,16-18,17-19,18-20,22-24,23-25,24-26,25-27 ก.ย. 59 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,500.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-7/

(ก.ค.-ธ.ค.) ทัร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินแอร์เอเชีย] 7,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 01-03,02-04,03-05,04-06,08-10,

09-11,10-12 ก.ย.59,15-17,16-18,17-19,

18-20,22-24,23-25,24-26,25-27ก.ย.59

7,900 7,900 7,900 2,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-10/

(ส.ค.-ธ.ค.) ทัวร์มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระแก้ชง 3วัน[บินแอร์เอเชีย] 8,900.-
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวม

ตั๋วเครื่องบิน

26 – 28 สิงหาคม 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900
02 – 04 กันยายน 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900
09 – 11 กันยายน 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900
16 – 18 กันยายน 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900
23 – 25 กันยายน 2559 8,900 8,900 8,900 3,500 4,900

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-20/

ทัวร์ฮ่องกงประจำปี 2559

jan-hongkong feb-hongkong mach-hongkong apr-hongkong may-hongkong jun-hongkong
ทัวร์ฮ่องกงมกราคม ทัวร์ฮ่องกงกุมภาพันธ์ ทัวร์ฮ่องกงมีนาคม ทัวร์ฮ่องกงเมษายน ทัวร์ฮ่องกงพฤษภาคม ทัวร์ฮ่องกงมิถุนายน
jul-hongkong aug-hongkong sep-hongkong oct-hongkong nov-hongkong dec-hongkong
ทัวร์ฮ่องกงกรกฎาคม ทัวร์ฮ่องกงสิงหาคม ทัวร์ฮ่องกงกันยายน ทัวร์ฮ่องกงตุลาคม ทัวร์ฮ่องกงพฤศจิกายน ทัวร์ฮ่องกงธันวาคม
แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก

อัพเดทโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงก่อนใคร
Name
Email *

เรื่องฮิต ติดอันดับ

  • N/A


[X] close
[X] close
[X] close