ทัวร์ฮ่องกงเดือนกรกฎาคม 2560 มีส่วนลดแน่นอนฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

ทัวร์ฮ่องกงเดือนกรกฎาคม 60

อัพเดททัวร์ฮ่องกงประจำเดือนกรกฎาคมกันหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาทัวร์ไปเที่ยวฮ่องกงเดือนกรกฎาคมซึ่งเดือนนี้ฮ่องกงอยู่ในช่วงเทศกาลฮ่องกงลดทั้งเกาะสินค้าแบรนด์เนมพากันลดราคามากกว่า 70-90 เปอร์เซ็นต์ กันเลยทีเดียวช่วงเดือนนี้เหมาะสำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากไปชอปปิ้งซื้อสินค้าแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า น้ำหอมและอื่น ๆ มากกมายด้วยฮ่องกงเป็นเกาะปลอดภาษีจึงทำให้สินค้าถูกมาก ๆ และยิ่งช่วงเดือนแห่งเทศกาลลดทั้งเกาะอีกไม่ต้องบอกเลยว่าถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนวันนี้ผมมีตารางโปรแกรมทัวร์ฮ่องกงเดือนกรกฎาคม 2560 มาฝากเพื่อน ๆ กัน

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน[บินEMIRATES] 15,900.-
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน   กรกฎาคม
17 ก.ค. 59 19 ก.ค. 59 16,900 16,900 15,900 5,000
28 ก.ค. 59 30 ก.ค. 59 15,900 15,900 14,900 5,000

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-51/

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน2คืน[บินEmirates] 10,900.-
วันเดินทาง หมายเหตุ ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน
ผู้ใหญ่ เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(มีเตียง)
เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
เดือน กรกฎาคม
01 ก.ค. 5903 ก.ค. 59 10,900 3,900
02 ก.ค. 5904 ก.ค. 59 10,900 3,900
07 ก.ค. 5909 ก.ค. 59 9,000 3,900
08 ก.ค. 5910 ก.ค. 59 11,900 3,900
09 ก.ค. 5911 ก.ค. 59 11,900 3,900
15 ก.ค. 5917 ก.ค. 59 11,900 3,900
16 ก.ค. 5918 ก.ค. 59 11,900 3,900
21 ก.ค. 5923 ก.ค. 59 10,900 3,900
22 ก.ค. 5924 ก.ค. 59 11,900 3,900
23 ก.ค. 5925 ก.ค. 59 11,900 3,900
29 ก.ค. 5931 ก.ค. 59 11,900 3,900
30 ก.ค. 5901 ส.ค. 59 11,900 3,900

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-52/

ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 15,900.-
กำหนดการเดินทาง

 

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
16-19 ก.ค. 59 ขาไป HX772 (11.20-15.05)
ขากลับ HX773 (23.20-01.10)
15,900 15,900 14,900 3,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-2/

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ช้อปปิ้ง 3วัน2คืน[บินCATHAY] 16,900.-
กำหนดการเดินทาง

 

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
01-03 ก.ค. 59 ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
16,900 16,900 15,900 6,000
02-04 ก.ค. 59 ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
16,900 16,900 15,900 6,000
08-10 ก.ค. 59 ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
16,900 16,900 15,900 6,000
15-17 ก.ค. 59 ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
16,900 16,900 15,900 6,000
18-20 ก.ค. 59

(BUS A)

ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
16,900 16,900 15,900 6,000
18-20 ก.ค. 59

(BUS B)

ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX709 (22.15-00.05)
16,900 16,900 15,900 6,000
22-24 ก.ค. 59 ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
16,900 16,900 15,900 6,000
30 ก.ค.-01 ส.ค. 59 ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
16,900 16,900 15,900 6,000
31 ก.ค.-02 ส.ค. 59 ขาไป CX616 (06.40-10.30)
ขากลับ CX709 (22.15-00.05)
16,900 16,900 15,900 6,000

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-3/

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ นั่งกระเช้านองปิง 3วัน2คืน[บินฮ่องกงแอร์ไลน์] 16,900.-
กำหนดการเดินทาง

 

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
09-11 ก.ค. 59 ขาไป HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX773 (23.20-01.10)
16,900 15,900 14,900 4,000
16-18 ก.ค. 59 ขาไป HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX773 (23.20-01.10)
18,900 17,900 16,900 4,000
23-25 ก.ค. 59 ขาไป HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX773 (23.20-01.10)
16,900 15,900 14,900 4,000

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-4/

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน[บินSRILANKAN] 16,900.-
กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
02 – 04 กรกฎาคม 2559 16,900 16,900 15,900 4,500
09 – 11 กรกฎาคม 2559 16,900 16,900 15,900 4,500
16 – 18 กรกฎาคม 2559 16,900 16,900 15,900 4,500
23 – 25 กรกฎาคม 2559 16,900 16,900 15,900 4,500
30 ก.ค. – 01 ส.ค. 2559 16,900 16,900 15,900 5,000

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-5/

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่ มาดามทุสโซ 4วัน3[บินฮ่องกงแอร์] 20,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
28-31 ก.ค.59 20,900.- 20,900.- 19,900.- 6,500.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-8/

(ก.ค.-ธ.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ Shopping 3วัน2คืน[บินฮ่องกงแอร์] 16,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
22-24,29-31 ก.ค. 2559 16,900.- 16,900.- 15,900.- 5,500.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-9/

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน[บินคาเธย์] 18,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
22-24 ,29-31 ก.ค. 2559 18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-12/

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ฮ่องกง Summer Sale 3วัน2คืน[บินคาเธย์] 15,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
08-10,15-17,22-24,29-31 ก.ค. 59 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,500.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-13/

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน[บินเอมิเรต] 18,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่   22-24,23-25,29-31        ก.ค. 59 18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.-
วันที่  22-24,23-25,29-31 ก.ค. 59     18,900.- 18,900.- 17,900.- 5,000.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-14/

(ก.ค.-ส.ค.) ทัวร์ฮ่องกงวีไอพี 3วัน2คืน[บินEmirate] 24,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 15-17,16-18,17-19,22-24 กรกฎาคม 59 24,900.- 24,900.- 23,900.- 6,500.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-43/

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์ฮ่องกง จู่ไห่ เซินเจิ้น 3วัน2คืน[บิน Emirate] 11,900.-
ำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่   22-24,23-25,29-31ก.ค.59 11,900. 11,900. 11,900. 3,500.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-46/

ทัวร์มาเก๊า

(ก.ค.-ธ.ค.) ทัร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินแอร์เอเชีย] 7,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 03-05,07-09 ก.ค.59 7,900 7,900 7,900 2,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-10/

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินไทยสมายล์] 8,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 01-03,02-04,08-10,09-11,15-17,22-24,23-25,29-31 ก.ค. 8,900 8,900 8,900 2,500
วันที่ 30ก.ค.-01ส.ค.59 8,900 8,900 8,900 2,500
วันที่ 16-18 , 17-19 ,18-20 ก.ค.59 9,900 9,900 9,900 3,000

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-15/

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินไทยสมายล์] 8,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 01-03,02-04,08-10,09-11,15-17,22-24,23-25,29-31 ก.ค. 8,900 8,900 8,900 2,500
วันที่ 30ก.ค.-01ส.ค.59 8,900 8,900 8,900 2,500
วันที่ 16-18 , 17-19 ,18-20 ก.ค.59 9,900 9,900 9,900 3,000

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-16/

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินแอร์เอเชีย] 7,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 02-04,03-05,04-06,

05-07,09-11,10-12,11-13,

12-14,16-18,17-19,18-20,

19-21,23-25,24-26,25-27,

26-28 มิ.ย.5930มิ.ย.-02ก.ค.59

7,900 7,900 7,900 2,500
วันที่ 01-03,02-04,03-05,07-09 ก.ค.59 7,900 7,900 7,900 2,500

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-17/

(ก.ค.-ก.ย.) ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3วัน2คืน[บินไทยสมายล์] 8,900.-
กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก(มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับ 2 ผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่  01-03,02-04,08-10,09-11,15-17,22-24,23-25,29-31 ก.ค. 59 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,500.-

ดูโปรแกรม >> https://www.tourhongkong-macau.com/hongkong-7/

ทัวร์ฮ่องกงประจำปี 2559

jan-hongkong feb-hongkong mach-hongkong apr-hongkong may-hongkong jun-hongkong
ทัวร์ฮ่องกงมกราคม ทัวร์ฮ่องกงกุมภาพันธ์ ทัวร์ฮ่องกงมีนาคม ทัวร์ฮ่องกงเมษายน ทัวร์ฮ่องกงพฤษภาคม ทัวร์ฮ่องกงมิถุนายน
jul-hongkong aug-hongkong sep-hongkong oct-hongkong nov-hongkong dec-hongkong
ทัวร์ฮ่องกงกรกฎาคม ทัวร์ฮ่องกงสิงหาคม ทัวร์ฮ่องกงกันยายน ทัวร์ฮ่องกงตุลาคม ทัวร์ฮ่องกงพฤศจิกายน ทัวร์ฮ่องกงธันวาคม
แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก[X] close
[X] close
[X] close