ตั๋วฮ่องกงแอร์ไลน์ไปฮ่องกงเดือนมกราคม 2556ฝาก Like ฝาก Share ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคร๊าบ

อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้ววันนี้เลยเอาราคาตั๋วของสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ราคาถูก ๆ ราคาโปรโมชั่นมาฝากเพื่อน ๆ กัน เป็นตั๋วเดือนมกราคม 2556 ต้อนรับปีใหม่กันหน่อยสำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวฮ่องกงกันเพราะช่วงเดือนมกราคม 2556 ถือว่าเป็นช่วงอากาศที่ฮ่องกงกำลังดีเลยไม่หนาวมากและก็ไม่ร้อนอีกด้วยน่าไปเที่ยวชอปปิ้งแล้วก็บินกลับไฟท์เย็น ๆ หรือใครพอมีเวลาจะพักที่ฮ่องกงก็ทำได้แสนสะดวก ไม่พูดมากเราไปดูราคาตั๋วเครื่องบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ไปกลับ กรุงเทพฯ – ฮ่องกงกันดีกว่า มาพร้อมตารางบินของสายการบิน HX เราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ เป็นตั๋วที่ต้องเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

HongKong Airline  (HX) THB  9,000.- เป็นตั๋วไปกลับราคานี้รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว

ตางรางบินทั้งหมด

1   HX 768  D    BKK   HKG 1  0850    1240   0 16DEC12 23DEC12 332  2:50
2   HX 776  D    BKK   HKG 1  1505    1905   0 28OCT12 30MAR13 332  3:00

—————————————————————————————-

1   HX 775  D    HKG 1 BKK    1210    1405   0 28OCT12 30MAR13 332  2:55
2   HX 767  D    HKG 1 BKK    2350    0140+1 0 16DEC12 23DEC12 332  2:50

ตารางบินแต่ละวัน  กรุงเทพฯ ฮ่องกง

06Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50

07Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 776  S3                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

08Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

09Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

10Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

11Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
2   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

12Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S8                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

13Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35

14Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

15Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

16Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

17Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

18Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  SL                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

19Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

20Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S4                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

21Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

22Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

23Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

24Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

25Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

26Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

27Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

28Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

29Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

30Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

1   HX 768  S9                    BKK   HKG 1  0850    1240  E0.332       2:50
2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

31Jan ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร S

2   HX 774  S9                    BKK   HKG 1  1150    1525  E0.333       2:35
3   HX 776  S9                    BKK   HKG 1  1505    1905  E0.332       3:00

ราคานี้รวมภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมันแล้ว หากต้องการเช็ควันเวลาที่จะเดินทางว่ามีที่นั่งว่างหรือไม่โทรสอบถามได้ที่


 

 

 

แท็ก คำค้นหา

จองที่พักทั่วโลก[X] close
[X] close
[X] close